- 16 September 2021 -

Gegevensdeling tussen sociaal en medisch domein in de alledaagse praktijk

Projectleider Nicole de Baat van start

Gegevensdeling blijkt cruciaal voor integrale samenwerking rondom een patiënt of in de wijk. Zo bleek ook in de Mijnstreek, onder andere uit het project Integrale Wijkaanpak Hoensbroek (IWA).  Wat mag je nu wel en wat niet delen in de praktijk, en hoe doe je dat dan? Rondom deze vragen werd eerder een Masterclass georganiseerd. Daarbij benadrukte Mr. Jolanda van Boven dat gegevensuitwisseling in praktijk vanuit de wetgeving kan en mag ten dienste van de burger.  “Verantwoord gegevens delen, dáár gaat het om.”

Toch is dit makkelijker gezegd dan gedaan. Het delen van gegevens blijft een heet hangijzer, ook in situaties waar het van toegevoegde waarde is voor de patiënt / burger. Tijd dus om aan de slag te gaan met de uitvoering van de AVG in de praktijk! Er wordt gestart met een verkenning in het veld om te inventariseren of er draagvlak voor is en of de professionals hiervoor de ruimte krijgen. Ook worden de randvoorwaarden ingevuld om gegevensuitwisseling in de praktijk tussen organisaties in de Mijnstreek nu “gewoon” te gaan doen.

Projectleider Nicole de Baat (zie foto) start deze verkenning eind september. Begin 2022 zullen we de resultaten delen en zicht hebben op hoe partijen in de Mijnstreek, en onder welke randvoorwaarden ze willen gaan werken met gegevensdeling in zorg en welzijn. Heb jij hier vanuit jouw organisatie of project een duidelijke mening over? Of heb je al ervaring die Nicole in deze verkenning zeker niet mag missen? Neem dan gerust contact met haar op.

n.debaat@eerstelijnsservicepunt.nl

06-50642178 // www.linkedin.com/in/nicoledebaat