- 09 May 2023 -

Op weg naar regionale preventiestructuur 

In Zorgvisie (24 april 2024) schreef Laura van Elst een uitgebreid artikel over de weg van Trendbreuk Zuid-Limburg naar een regionale preventie-infrastructuur.  

Zuid-Limburg springt er in Nederland uit als het gaat om hardnekkige gezondheidsachterstanden. Daarom hebben zestien gemeenten, zorgverzekeraar CZ (namens de Mijnstreekcoalitie), GGD Zuid Limburg, het sociaal domein, de provincie Limburg en onderwijs- en zorgpartijen zoals als het MUMC sinds 2018 de handen ineengeslagen binnen Trendbreuk. Hun ambitie 2030: in Zuid-Limburg 25% inhalen op de gezondheidsachterstand ten opzichte van Nederland. Met de gezondheidsmonitor van de GGD worden de vorderingen rondom terugdringen gezondheidsachterstanden bijgehouden. 

De Mijnstreekcoalitie is blij met de stap die Trendbreuk zet naar een regionale preventie-infrastructuur met passende governance. De aanpak van Trendbreuk is voor de komende jaren geborgd door het programmamanagement onder te brengen bij GGD Zuid Limburg. Deze borging biedt samen met de procescoördinatierol voor GALA, die door de 16 gemeenten ook bij de GGD Zuid-Limburg gelegd is, kansen om de integraliteit en het samenwerken tussen sociaal en zorgdomein binnen binnen het Integrale Zorgakkoord en GALA te versterken.    

 

Lees hier meer over in het artikel van Laura van Elst.