Ambassadeurscafé Mijnstreek: It takes 2 to tango

- 28 February 2023 -

Bij het Ambassadeurscafé bij Burgerkracht in Sittard schoof op 31 januari een gezelschap aan van bekenden en nieuwe gezichten. En dat is ook precies de bedoeling. Het Ambassadeurscafé staat voor ontmoeten en verbinden, elkaar leren kennen en inspireren en kennis en informatie halen en brengen. Wie geïnteresseerd is, is welkom.   

De aftrap over IZA en GALA was voor strategisch beleidsadviseur Bert Hesdahl van GGD Zuid-Limburg en Ellen Jansen, programmamanager a.i. Trendbreuk. Met als onderwerp burgerparticipatie was vervolgens het woord aan Marja Veenstra van Burgerkracht. Wat is de kern van burgerparticipatie, hoe zorg je ervoor dat burgers aan tafel komen, wat werkt en wat niet. In de volgende Mijnstreekflits vertelt Marja hier meer over. Alvast leuk om te kijken is aflevering 1 van het 3-delige tv-programma ‘De Veerkracht van de Mijnstreek’.  Marja Veenstra en Karenanna Knopper van Burgerkracht Limburg gaan daar in gesprek met bijzondere mensen. Over wat hun sterker heeft gemaakt, wat hun motiveert en hoe zij anderen daarmee kunnen inspireren. 

It takes 2 to tango ….

Eerste spreker Bert Hesdahl van GGD Zuid-Limburg opende metaforisch het bal met zijn vergelijking dat het Integraal Zorg Akkoord (IZA) en Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) als danspartners zijn. Die elk hun eigen bewegingen maken maar vooral samen optrekken en niet van elkaar los te koppelen zijn. Ook in de Mijnstreek hebben IZA en GALA elkaar nodig om de opgave rondom gezondheidsachterstanden en het slimmer organiseren van zorg succesvol aan te pakken. 

Van zorg naar gezondheid

IZA en GALA passen in de beweging van zorg naar gezondheid. Was gezondheid een aantal jaren terug nog geen gemeengoed, inmiddels is (positieve) gezondheid voor veel partijen buiten de zorg een leidend principe en een belangrijk thema in het maatschappelijk debat. Dragende kracht van IZA is passende zorg. Werkthema’s zijn de leidraad voor zorg- en welzijnsorganisaties om die passende zorg vorm te geven. Regionale samenwerking op basis van regiobeelden en regioplannen is er daar één van.
Met GALA is het aan het Rijk, gemeenten en verzekeraars om vooral ‘aan de voorkant’ afspraken te maken over preventie, versterking van de sociale basis en sport & bewegen ter bevordering van een gezonde samenleving.
 

Forse impuls

Met bundeling van middelen in één brede financieringsregeling (de zgn. SPUK-A gelden) krijgen gemeenten een stevigere basis om integraal preventief gezondheidsbeleid te voeren. De verbinding  gezondheid, preventie en versterking sociale basis/leefomgeving kan een belangrijke bijdrage leveren aan het terugdringen gezondheidsachterstanden.  Met Trendbreuk, de regionale gezondheidsnota van 16 gemeenten en de Mijnstreek samenwerking is al een belangrijke beweging in gang gezet. Bert is hoopvol dat IZA en GALA én het akkoord rondom wonen en zorg voor ouderen (WOZO) de komende jaren een forse impuls geven aan lokale en regionale samenwerking rondom maatschappelijke opgaven die leiden een gezondere samenleving. De afspraken IZA en GALA heeft Bert krachtig samengevat in onderstaande overzichten. Download onderaan deze pagina de hele presentatie van Bert.