Behoeftepeiling zelfhulpmogelijkheden: vul de enquête in!

- 29 June 2022 -

Behoeftepeiling zelfhulp: vul de enquête in!
Help mee om nog meer mogelijkheden zelfhulp in kaart te brengen

In het Van Dalenwoordenboek komt het woord zelfhulp niet voor. En toch is dat een term die je inmiddels veelvuldig hoort. Mogelijk bent jij binnen je functie bekend met zelfhulp. Vrij vertaald: vrijwillige en gelijkwaardige uitwisseling van ervaringen tussen mensen die hetzelfde hebben meegemaakt, om op een positieve manier van elkaar te leren en om beter te gaan met een gedeeld onderwerp.

Wat kun je zelf doen?

Mensen kunnen meestal meer dan dat zij zelf denken. En als je zelf iets wilt veranderen of verbeteren in je leven dan is het prettig om de keuzemogelijkheden te kennen.
Burgerkracht Limburg heeft daarvoor de Zelfregietool ontwikkeld. Een website die de mogelijkheden in beeld brengt en waar burgers een overzicht vinden van zelfhulpgroepen binnen hun regio. Zij kunnen er een vraag stellen aan een ervaringsdeskundige en er is informatie over verschillende onderwerpen vindbaar. De informatie op de website is geheel samengesteld door ervaringsdeskundigen en bedoeld voor zowel inwoners als professionals.

Meerwaarde van zelfhulp

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt zelfhulp op verschillende gebieden van grote meerwaarde kan zijn. Allereerst voor de kwaliteit van leven, maar ook op het gebied van preventie, lager medicijngebruik en minder terugval in problematiek. Deelnemers aan zelfhulpgroepen verdiepen zich beter in hun eigen onderwerp, krijgen meer zelfinzicht, ondernemen preventieve acties, voelen zich zelfbewuster en nemen uiteindelijk de verantwoordelijkheid voor hun gezondheid. De regie over het eigen leven verbetert.

Versterken informele en formele zorg

Voor heel veel verschillende onderwerpen zijn zelfhulpgroepen actief. Graag hoort Burgerkracht van inwoners welke behoeften op het gebied van zelfhulp er leven en welke behoeften professionals in de (in)formele zorg tegenkomen in hun functie.
Welke thema’s en/of informatie missen we nog en wat kan Burgerkracht Limburg mogelijk betekenen om ervoor te zorgen dat zelfhulp nog meer kan worden ingezet binnen de (in)formele zorg?

Vul ook de behoeftepeiling in!

Vanuit het project ‘Versterken van de samenwerking tussen formele en informele zorg in de Mijnstreek’ willen we de behoeften aan zelfhulp nog meer in kaart brengen. Daarvoor is een behoeftepeiling op het gebied van zelfhulp uitgezet. Je helpt ons enorm als je onderstaande behoeftepeiling invult en indien mogelijk breed deelt binnen je eigen organisatie/netwerk onder zowel professionals als inwoners, patiënten of cliënten. Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 5-10 minuten en is anoniem, tenzij je graag meer informatie wenst en er daarom voor kiest om je contactgegevens achter te laten.

https://burgerkrachtlimburg.survalyzer.eu/ujyvhafozo?l=nl

Alvast bedankt!

Meer informatie: Denise Roberts-Schat, Adviseur Burgerkracht Limburg, deniseroberts@burgerkrachtlimburg.nl