- 06 May 2019 -

Eenduidig en doelmatig voorschrijven van medicatie in eerste en tweede lijn

Digitaal transmuraal formularium stimuleert eenduidigheid bij uitgifte van medicatie

 “Het transmuraal MIJN.streek formularium leidt tot betere kwaliteit, meer veiligheid en kostenbeheersing bij het voorschrijven van geneesmiddelen.” Aan het woord is Jessica Vliegen, projectleider MIJN.streek formularium. De afgelopen twee jaar zijn binnen de programma’s MijnZorg en Anders Beter door de partners mooie resultaten geboekt.
Een gesprek met Jessica over het omvangrijke Farmacie-project MIJN.streek formularium.

Het MIJN.streek formularium is een transmuraal digitaal naslagwerk voor gemaakte medicatie-afspraken in de regio’s Oostelijk Zuid-Limburg en Westelijke Mijnstreek. Het beoogt kwalitatief hoogstaand, eenduidig en doelmatig voorschrijfgedrag te bevorderen van professionals in Oostelijk Zuid-Limburg (OZL) en Westelijke Mijnstreek (WM). Het uiteindelijke doel is dat alle huisartsen en medisch specialisten voorschrijven volgens de afspraken in het MIJN.streek formularium en alle apothekers medicatie op die wijze uitgeven. Samengevat: samen, zinvol en zuinig!”

De eerste stappen naar eenduidig en doelmatig voorschrijven
Jessica Vliegen: “In 2016 zijn we gestart met een verkenning. We zagen dat huisartsen, medisch specialisten en apothekers divers voorschreven en afleveren op aandoeningen. Vanuit onze ambitie voor zinnige en zuinige zorg zijn we gaan kijken hoe we meer eenduidigheid en doelmatigheid konden krijgen in het voorschrijven. We hebben gekozen voor het Asten formularium, dat door onze eigen formulariumcommissie is aangepast naar gezamenlijke afspraken tussen huisarts, apotheker en specialist. Hier deden we goede ervaringen op met onderlinge samenwerking en gezamenlijke formulariumafspraken. Zo hebben we de eerste stappen gezet naar een regionaal, transmuraal formularium en formulariumgericht voorschrijven.
Om die afspraken en samenwerking te borgen is in 2017 veel tijd, energie en capaciteit gestoken in de implementatie van het MIJN.streek formularium.”

“Door het maken van formulariumafspraken bevorderen we heldere en eenduidige communicatie met de patiënt.”

De rol van de formulariumcommissie is in ontwikkeling. Zo beoordeelt deze commissie nu ook of nieuwe medicijnen een zinvolle aanvulling zijn op het formularium en ze neemt ook steeds meer een standpunt in rondom allerlei actualiteiten, zoals vervuilde medicatie (bijvoorbeeld Valsartan). Als voorschrijver hoef je hierdoor niet bang te zijn, zaken op het gebied van medicatie te missen.

Digitale middelen
Het MIJN.streek formularium is te raadplegen via Prescriptor en een gekoppelde app op desktop, laptop, smartphone en tablet. Prescriptor is het elektronische voorschrijfsysteem dat speciaal is ontwikkeld voor voorschrijvers; van huisartsen tot specialisten. Dit systeem geeft snel en eenvoudig toegang tot een ruim kennisaanbod.
De app is hieraan gekoppeld, zodat alle informatie uit het MIJN.streek formularium wordt gedownload, zodra de app wordt geactiveerd. Het updaten van de informatie gebeurt automatisch bij raadpleging van de app met een internetverbinding.

Meten is weten
Jessica: “Vanuit het project monitoren we ook. Zo krijgen we bijvoorbeeld maandelijks informatie over hoe vaak een professional iets voorschrijft via  het EVS of hoe vaak het EVS wordt geraadpleegd. Met deze spiegelinformatie kunnen we nagaan hoe het EVS gebruik zich ontwikkeld. Wat we nog niet kunnen meten, is of de voorschrijver het juiste middel (ATC) bij de juiste indicatie (ICPC) voorschrijft. Dat zou mooi zijn, maar we moeten ook realiseren dat geen enkel systeem alle informatie heeft. En we hebben in de praktijk te maken met tal van bronnen die vanwege privacywetgeving en kosten niet gemakkelijk met elkaar te verbinden zijn.”

Dit plaatje laat de groei van het EVS gebruik vanaf de start april 2017 en nu zien.


Belangstelling andere regio’s en vanuit landelijke doorontwikkeling formulariumgericht voorschrijven
Vanuit de projectgroep MIJN.streek formularium nemen we deel aan landelijke contractafspraken rondom formulariumgericht voorschrijven. We zitten samen met ZN, LHV en Nivel aan tafel om in 2019 nieuwe indicatoren te ontwikkelen voor het meten van formulariumgericht voorschrijven in 2020 en 2021.
Het MIJN.streek formularium krijgt ook steeds meer bekendheid bij andere organisaties en in andere regio’s. Vanuit Zeeuws-Vlaanderen,  POZOB en ZIO zijn meerdere delegaties komen ‘kijken’ naar het ons MIJN.streek formularium. Met een aantal organisaties zijn we nu ook afspraken aan het maken voor overname van danwel samenwerking rondom het MIJN.streek formularium.

Wat willen we nog verbeteren …
“Er zijn ook zaken die nog onze aandacht verdienen, zoals het aanhaken van nog meer medisch specialisten en apothekers. We hopen op korte termijn de formulariumapp te implementeren binnen Zuyderland. Ook wordt hard gewerkt aan het doorontwikkelen van de spiegelinformatie (van maandelijks op praktijkniveau naar realtime op individueel niveau) en het passend maken van de honorering.”
Onze ambitie is dat eind 2020 alle voorschrijvers in eerste en tweede lijn een compleet en actueel formularium digitaal ter beschikking hebben en dit conform de gemaakte afspraken raadplegen en voorschrijven. En de apothekers medicatie uitgeven conform de gemaakte afspraken in het formularium.

Een kijkje in MIJN.streek formularium
Het MIJN.streek formularium heeft een eigen website met daarop informatie voor professionals over het project, de samenstelling van de formulariumcommissie en de gemaakte keuzes in het formularium.
Tevens biedt de website de farmaceutische industrie een platform om informatie op te halen, maar ook informatie achter te laten. Dit ontlast de professional, die tot nu toe door de farmaceutische industrie wordt bezocht voor het achterlaten van informatie of wordt aangesproken op de gemaakte keuzes in het MIJN.streek formularium. Het MIJN.streek formularium is ook via de website van Anders Beter te bereiken.

Meer weten?
Voor meer informatie, neem dan contact op met Jessica Vliegen via: jessicavliegen@mcc-omnes.nl of 06-31695584.