- 04 May 2023 -

Buurtschakels helpen je op weg

We kennen allemaal wel iemand die extra aandacht kan gebruiken. Iemand die zich alleen probeert te redden en niet weet dat er laagdrempelige mogelijkheden in de buurt zijn voor ondersteuning en welbevinden. Misschien heeft deze persoon behoefte aan een goed gesprek, een nieuwe invulling van de dag of iemand die taken kan verlichten of zelfs overnemen. Maar durft of kan diegene dat niet onder woorden brengen. Buurtschakels zijn er om deze mensen op weg te helpen. Zij signaleren deze behoeften in de breedste zin van het woord en kunnen dan in actie komen.

Zo kan een buurtschakel mensen die het lastig vinden zelf op pad te gaan om anderen te ontmoeten, aan elkaar koppelen. Daarnaast kan een buurtschakel het aanbod aan activiteiten van Meander of in de buurt, waar iemand (structureel) aan kan deelnemen, voor diegene in kaart brengen. Door een nauwe samenwerking met de thuiszorg, praktijkondersteuners van de huisarts, casemanagers dementie, thuishulpen en medewerkers van het steunpunt voor mantelzorgers, kan er verdere ondersteuning geboden worden indien nodig. Op deze manier levert de buurtschakel namens MeanderGroep een bijdrage aan de verbetering van het welbevinden van de bewoners in Rolduckerveld.

Klik hier voor meer informatie en bekijk de video hieronder.