- 25 March 2020 -

Coronacentrum Urmond moet zorg ontlasten

Unieke samenwerking Zuid-Limburgse huisartsen, zorginstellingen en ziekenhuizen

In Zuid-Limburg wordt door de eerstelijns zorgorganisaties nauw samengewerkt om de stroom van positief geteste en verdachte COVID-19 patiënten gezamenlijk op te vangen. Eén van de maatregelen is het openen van het ‘Coronacentrum Urmond’. Onderdeel van dit Coronacentrum is het Thuiszorghotel, waar vandaag de eerste patiënten verwacht worden. De locatie is het Van der Valk-hotel Stein-Urmond, dat hiervoor volledig is vrijgemaakt.

Stuurgroep-voorzitter Jack Jansen: “In het centrum gaat het om patiënten die te ziek zijn om thuis verzorgd te kunnen worden en te goed voor de ziekenhuizen. Door het samenbrengen van deze patiënten willen we de druk op de eerstelijnszorg (huisartsen, thuiszorg) opvangen. Ook ontlasten we hiermee de ziekenhuizen, zodat we daar de urgente patiënten (waaronder IC opnames) kunnen blijven verzorgen. Zo kan er effectiever gewerkt worden. Het doel is het in stand houden, ondersteunen en versterken van de eerstelijns zorg in Zuid-Limburg om de zorgcontinuïteit te kunnen blijven bieden ondanks de te verwachten lange duur (minimaal 6 maanden) van de COVID19 crisis”.

Thuiszorghotel
Het Thuiszorghotel van het Coronacentrum Urmond is vanaf dinsdag 24 maart operationeel. Door de ervaringen die we daarmee opdoen, kunnen we zo spoedig als mogelijk opschalen naar een groter aantal bedden. “De vraag is nu nog niet groot, maar we willen in Zuid-Limburg voorbereid zijn op een exponentiele toename”, zegt Jack Jansen.

Patiënten mogen tijdens hun verblijf géén bezoek ontvangen.

Huisartsenpost Urmond
Naast het Thuiszorghotel openen we donderdag 26 maart op deze locatie ook een huisartsenpost (Oostelijke en Westelijke Mijnstreek) voor mensen met verdenking van Corona. “Door dit 24/7 op één locatie samen te brengen, kunnen we sneller handelen wanneer behandeling of opname nodig is. Hiermee wordt de expertise van de behandelingen van de patiënten gebundeld en kan de reguliere zorg via de huisartsen en huisartsposten doorgaan”, zegt Esther van Engelshoven van Huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg. Voor de inwoners van de regio Maastricht-Heuvelland, met verdenking van Corona, is reeds een Huisartsenpoli geopend in Maastricht.

Doorverwijzing nodig
Het is niet mogelijk voor patiënten om zichzelf te melden op deze locaties. De omgeving van het hotel is volledig afgeschermd waardoor de locatie niet bezocht kan worden. Mensen met Coronagerelateerde klachten moeten telefonisch contact opnemen met de eigen huisarts of de
huisartspost.

Samenwerking
Door de intensieve samenwerking is het de (zorg)partners in Zuid-Limburg (thuiszorg, zorg- en verpleeghuizen, huisartsen(posten), ziekenhuizen, meldkamer, NAZL, GGD, GHOR en
Veiligheidsregio Zuid-Limburg) gelukt om dit centrum snel operationeel te krijgen. Guy Schulpen van Zorg in Ontwikkeling: “Dat we hierin slagen is het resultaat van jarenlange samenwerking in Zuid-Limburg tussen de verschillende partners. Het zijn voor iedereen zware tijden, waarin we desondanks met trots dit centrum hebben opgezet”.