De wijkverpleegkundige als

nieuwe collega van de HAP/SEH

- 01 May 2017 -

 

Zuyderland Medisch Centrum locatie Heerlen, Huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg en MeanderGroep zijn sinds maandag 3 april gestart met een pilot waarbij de wijkverpleegkundige beter gekoppeld is aan de Spoedeisende Hulp (SEH) en de Huisartsenpost (HAP). Doel is de zorg voor met name de oudere, kwetsbare patiënten die hier terecht komen te verbeteren, zodat zij veilig en verantwoord terug naar huis kunnen en ziekenhuisopname minder vaak nodig is.

Om dit te realiseren wordt als eerste stap het team van de Ambulante Nachtzorg van Meander ondergebracht bij de Spoedeisende Hulp van Zuyderland. MeanderGroep is de enige zorgorganisatie in Parkstad die ’s nachts thuiszorg biedt. Tot vandaag was de uitvalbasis van de Ambulante Nachtzorg in Verpleeghuis Lückerheide in Kerkrade gevestigd. Door de nieuwe werkplek bij Zuyderland Medisch Centrum locatie Heerlen kunnen huisartsen en specialisten deze wijkverpleegkundigen direct consulteren. De verwachting is dat dan, indien medisch verantwoord meer patiënten,  zo nodig met directe inzet van de thuiszorg terug naar huis kunnen.

Aanleiding voor deze nieuwe werkwijze is het feit dat ouderen langer thuis blijven wonen en daardoor vaker een beroep doen op de huisarts of spoedeisende hulp. De nauwe samenwerking tussen HAP, SEH en thuiszorg is een van de bouwstenen om te komen tot een doorlopend zorgpad voor deze groep patiënten. De pilot wordt gefinancierd vanuit de proeftuinfinanciering die Meander heeft afgesproken met CZ en VGZ voor de inzet van wijkverpleging. Afhankelijk van de opgedane ervaringen zal de proef verder uitgebreid worden.