Een kijkje in de keuken bij de proeftuinen

- 28 August 2018 -

“De toenemende zorgvraag, ook qua complexiteit, als gevolg van vergrijzing en ongezonde leefstijl vraagt om een andere – integrale – aanpak, die bovendien niet begrensd is tot zorg en welzijn, maar ook andere domeinen raakt zoals arbeid en onderwijs. Wat nodig is, is een samenhangende langjarige aanpak van partijen samen, gericht op een regionale populatie … ”

Aldus Wim van der Meeren, CEO van zorgverzekeraar CZ. Op allesisgezondheid.nl geeft hij een kijkje in keuken van de regionale proeftuinen, zoals MijnZorg. Lees verder …