- 16 December 2019 -

film: Zo schoon mogelijk dood gaan

Een gesprek tussen een bijzondere mevrouw in de palliatieve levensfase en haar huisarts

Caroline Steenwijk (64 jaar) is ongeneeslijk ziek en hecht sterk aan het voeren van eigen regie in haar laatste levensfase. Hoe zij dit doet en wat de rol van haar huisarts, Paul Bergmans uit Geleen, hierbij is, komt naar voren in de film ‘Zo schoon mogelijk dood gaan’.

Zowel de huisarts als zijzelf benoemen tips voor (onervaren) behandelaren en patiënten en naasten. Het belang van elkaar kennen en tijdig over zaken nadenken en bespreken, blijkt cruciaal. Het is voorwaardenscheppend om op je eigen unieke manier je laatste levensfase te kunnen leven en dood te gaan.

 

Deze film is mede mogelijk gemaakt door: Anders Beter (project gewenste zorg in de laatste levensfase), Netwerk Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek, MCC Omnes, Longkanker Nederland, Zuyderland en VEZN.