- 18 May 2022 -

Fysiotherapeuten verbinden zich aan Mijnstreek opgave

Sinds kort heeft het netwerk MIJN-Zorgtransitie (MZT) zich aangesloten bij de grote Mijnstreekcoalitie. MZT is een samenwerking tussen de eerstelijns en tweedelijns fysiotherapeuten in de Mijnstreek. Onder het motto ‘Alleen samen kunnen we de uitdagingen in de zorg aan’ hebben zij zich georganiseerd in een netwerk en wordt verbinding gezocht met de Mijnstreek. MZT spant zich in om de zorg zo dicht mogelijk bij de inwoner te organiseren. Een doelstelling die perfect aansluit bij de dubbele opgave van de Mijnstreek: de gezondheid van de inwoners verhogen en de zorg slimmer organiseren. MZT werkt gericht aan: betere ketenzorg, lagere kosten, kwalitatief goede beweegzorg en meer toekomstbestendige zorg.

Samen sterker

Alle fysiopraktijken die lid zijn van de netwerken FOZL (Fysiotherapeuten Oostelijk Zuid Limburg), Fysiopartners Zuyd en PRO FYSIO zijn gelieerd aan MZT en daarmee is ongeveer 50% van de fysiopraktijken in de Oostelijke- en Westelijke Mijnstreek aan boord in de grote Mijnstreekcoalitie. Streven is om dat percentage te verhogen naar 100% en ook andere paramedische praktijken aan te laten sluiten. “Het netwerk van de grote Mijnstreekcoalitie blijft groeien.”, zegt Wiro Gruisen. “Naast onder andere de apothekers, het ziekenhuis, de preventiecoalities, de GGZ, de VVT en de huisartsenzorg, zijn nu ook de fysiotherapeuten zichtbaar vertegenwoordigd in de grote Mijnstreekcoalitie. Door deze bredere vertegenwoordiging ontstaan er extra mogelijkheden om zorg en gezondheid in de Mijnstreek te verbeteren.”

Uitwisseling van visies en ideeën

Eind april vond er in het kantoorpand van Burgerkracht in Sittard een bijeenkomst plaats waar de aansluiting van MZT aan de Mijnstreekcoalitie werd bekrachtigd. Namens MZT waren de bestuursleden René Rademacher, Dorien Niemans en Erik van der Pouw aanwezig.  Zij werden als nieuwe partner van de Mijnstreekcoalitie verwelkomd door Han von den Hoff (bestuurder Burgerkracht Limburg) en Wiro Gruisen (manager regioregie CZ). Ze wisselden visies en ideeën uit over de uitdagingen in regio, de positie van de inwoner en hoe de samenwerking binnen de grote Mijnstreekcoalitie gerichter in te zetten.

Netwerken van netwerken

De uitdagingen in de Mijnstreekregio zijn fors: een dubbele vergrijzing, een gemiddeld slechtere gezondheid, een toenemend tekort aan personeel en hoge zorgkosten en hoog zorggebruik. Een opgave die geen enkele partij alleen aan kan: steeds vaker zien we samenwerkingsverbanden van partijen ontstaan die samen de schouders onder de dubbele opgave van de Mijnstreek zetten. Al deze netwerken maken onderdeel uit van de grote Mijnstreekcoalitie: een netwerk van netwerken. Dit is een dynamisch netwerk van netwerken bestaande uit verschillende coalities die ieder op hun eigen deel verantwoordelijkheid pakken in de grote gezamenlijke opgave.

Als eens in contact komen met MIJN-Zorgtransitie? Neem contact op met Dorien Niemans, praktijkhouder Health & Sports en bestuurslid Mijnzorg Transitie: d.niemans@healthandsports.nl

 

MIJN-Zorgtransitie wordt mede mogelijk gemaakt door VEZN, namens zorgverzekeraar CZ.