- 04 July 2019 -

HealthyLIFE: het jaaroverzicht

Elke aanpassing in de leefstijl kan al gezondheidswinst opleveren

HealthyLIFE, een nieuwe gecombineerde leefstijlinterventie om deelnemers te stimuleren hun leefstijl kritisch onder de loep te nemen én om beweeg- en voedingsgewoonten te veranderen. In bijgevoegde rapportage een mooi overzicht wat er al het afgelopen jaar gedaan en bereikt is. Mooie voorbeelden zoals kookworkshops,  de supermarktsafari en meer bewegen.

“Wat we tot nu toe hebben bereikt is een heel goed resultaat waarop we trots mogen zijn”, aldus Jorn van Harwegen den Breems. “Uit de eerste cijfers blijkt meteen ook de noodzaak van healthyLIFE. Het programma is bedoeld voor volwassenen met overgewicht (BMI 25 – 30) én een (matig) verhoogd risico op hart en vaatziekten of DM2 of volwassenen met obesitas (BMI > 30). Signalering en doorverwijzing vindt plaats door huisartsen en praktijkondersteuners. Zij zien steeds meer mensen die in het belang van hun gezondheid en welzijn hun leefstijl dienen te veranderen. Samen met een leefstijl- en beweegcoach neemt de deelnemer zijn voedings- en beweegpatroon onder de loep. En dan blijkt dat relatief kleine veranderingen grote gezondheidswinst opleveren.

Lilo Crasborn van Anders Beter benadrukt die gezondheidswinst als gezamenlijk doel: “Met healthyLIFE wordt behandelzorg weer gezondheidszorg. En dat doe je samen! Huisarts/praktijkondersteuner huisarts (POH), leefstijlcoach, beweegcoach, en de groep van deelnemers helpen mee om weer zelf de motivatie en weg te vinden om gezonder te worden. En het werkt, zo tonen de enthousiaste verhalen van de deelnemers aan.”

Downloads
  • Jaaroverzicht