- 20 February 2020 -

Hoe geef je de samenwerking tussen zorg en sociaal domein integraal vorm?

Lessen uit Heerlen

Hoe geven verschillende gemeenten integraal vorm aan de samenwerking die nodig is om van beschermd wonen tot beschermd thuis te komen. Daarvoor is inclusie noodzakelijk. Mensen wonen niet alleen weer zelfstandig, maar doen ook op een positieve manier mee in de samenleving. De achterliggende filosofie in Heerlen is die van positieve gezondheid.
Movisie zoomt gaat in op de integrale wijkaanpak Hoensbroek, de geleerde lessen in Heerlen en verwijst naar een aantal projecten zoals PlusPraktijken en zelfhulpgroepen.

Lees het gehele artikel op de website van Movisie: