- 05 April 2021 -

image

Lancering regionale patiënten-app Mijn Huisarts Online

voor snelle en toegankelijke huisartsenzorg

1 april lanceerde de Huisartsen in Oostelijk Zuid-Limburg (HuisartsenOZL) de nieuwe regionale patiënten-app ‘Mijn Huisarts Online’. Met de app staat de patiënt nog nauwer in contact met de huisarts en heeft de patiënt onder andere inzicht in zijn of haar eigen patiëntendossier. 61 van de 68 praktijken in Oostelijk-Zuid-Limburg zijn inmiddels aangesloten op Mijn Huisarts Online. 

De app is een van de regionale initiatieven die is ontstaan door intensievere samenwerking van Zuid-Limburgse huisartsenpraktijken, ondersteund door en in samenwerking met verzekeraar CZ. Het is onderdeel van de gezamenlijke opgave de zorg in de Mijnstreek regio te vernieuwen en klaar te maken voor de toekomstige zorgvraag.

Gemakkelijk en functioneel
Met de app heeft de patiënt meer mogelijkheden en overzicht over zijn eigen zorg. Zo is er met een druk op de knop altijd beschikking over het eigen dossier en medicatie-overzicht.

Ook kan er snel een herhaalrecept besteld worden, of een afspraak worden gemaakt. Hiervoor hoeft de patiënt niet te wachten om de volgende ochtend met de praktijk te bellen, maar kan via de app direct gekeken worden wanneer er ruimte is in de agenda.

De app helpt de patiënt, middels een handige beslisboom, om te bepalen wat de meest passende zorg is. Soms is er sprake van spoed, maar in andere gevallen kan een advies van de huisarts uitkomst bieden. Daarnaast kan er met de app nu ook een korte digitale vraag, een zogeheten E-consult, worden gesteld aan de huisarts. Op deze manier kan de patiënt de vraag direct stellen en kan de huisarts deze beantwoorden op het moment van de dag dat dat het beste past. Dat scheelt je als patiënt tijd in de wachtkamer op het moment dat de huisarts voor een spoedgeval weggeroepen wordt.

Directeur Esther van Engelshoven van HuisartsenOZL: “Het is een effectief en eenvoudig middel om 24/7 de juiste huisartsenzorg aan te bieden. Bovendien is het een regionale app en werken we als samenwerkende aangesloten praktijken naar een nog betere, efficiënte en uniforme zorg in de regio”.

Samenwerking
De regionale patiënten-app is één van de positieve ontwikkelingen die voortkomt uit de regionale samenwerking tussen de huisartsen onderling en met CZ, waardoor de eerstelijnszorg efficiënter en effectiever wordt ingericht
voor de patiënt. Bovendien kan de patiënt via deze app ook direct contact zoeken met de eigen praktijk of de huisartsenpost in avond, nacht en weekend.Die unieke en grootschalige samenwerking maakt dat de zorg in de regio beter en betaalbaarder wordt.

Uitbreiding succesvolle PlusPraktijken
In de constante zoektocht naar betere zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten startten 14 praktijken en HuisartsenOZL samen met CZ in 2015 al met het project PlusPraktijken. In die zogenoemde ‘huisartsenpraktijk
van de toekomst’ staat de wens en zelfregie van de patiënt centraal en levert de huisarts nog meer zorg op maat.

Door samen te werken met andere praktijken worden bovendien kennis en ervaringen gedeeld. Zo ontstaat een lerende organisatie, waardoor de zorg continu verbetert. Daarnaast is het een wijkgerichte aanpak, waarbij niet alleen de huisarts maar ook andere zorgaanbieders in de wijk worden betrokken, zoals het sociaal buurtteam en de thuiszorg.

De 14 PlusPraktijken werden de afgelopen vijf jaar gemonitord en geëvalueerd door onderzoekers van Maastricht University. Zij concludeerden eerder al dat door de werkwijze van de PlusPraktijken huisartsen veel minder hoeven door te verwijzen naar specialistische tweedelijnszorg in ziekenhuizen. Bijvoorbeeld door specialisten spreekuur te laten houden in de praktijken of het benutten van de mogelijkheden van het PlusPunt Medisch Centrum, waar specialisten vanuit het ziekenhuis en huisartsen samenwerken.

Kortom, zorg dichterbij de patiënt waarmee veel geld wordt bespaard, zonder dat dat ten koste gaat van de kwaliteit en patiënt-tevredenheid. Die positieve beoordeling heeft ertoe geleid dat het aantal PlusPraktijken in de
regio nu bijna wordt verviervoudigd, tot 68 praktijken. Hierdoor gaan vrijwel alle praktijken in de regio volgens deze methode werken en vormen ze zo een sterk collectief.

4-jarige overeenkomst huisartsen en CZ
De lokale en regionale samenwerking past ook in de visie van andere zorgaanbieders en verzekeraar CZ. Samen vormen deze partijen een coalitie in de Mijnstreek gericht op de toekomstbestendigheid van de zorg. Daarom heeft CZ met de huisartsen nu een 4-jarige overeenkomst afgesproken ter verdere verbetering van de eerstelijnszorg. Eerder al sloot CZ een 10-jarige soortgelijke overeenkomst af met Zuyderland Ziekenhuis.

Met de meerjarige afspraken tussen de zorgaanbieders en de zorgverzekeraar wordt de toegankelijkheid en de betaalbaarheid van zorg in de regio gewaarborgd. Het biedt comfort om de verandering naar de nieuwe manier
van werken te realiseren. Daarnaast worden uitdagingen met betrekking tot de zorgarbeidsmarkt beter collectief beantwoord.

Ook zorgt de huisarts voor meer persoonsgerichte zorg in de wijk, door nadrukkelijk samen op te trekken met de wijkverpleging, thuiszorg en het sociaal domein. Door het versterken van de zorg in de wijk wordt de druk op
het Zuyderland Ziekenhuis in de regio verlaagd en krijgt de patiënt de zorg zo ‘dichtbij huis’ als mogelijk.

Wiro Gruisen is als manager regioregie vanuit CZ betrokken bij de samenwerking en onderstreept de belangrijke positie van huisartsen: “Door hun centrale positie in de zorg speelt de huisarts een belangrijke rol binnen onze ambitie voor de regio Zuid-Limburg. Samen willen we de gezondheidsverschillen tussen mensen verkleinen en de zorg betaalbaar houden. De huisartsen hebben het lef gehad om hierin verantwoordelijkheid te nemen. Door transparant te zijn naar elkaar, hebben ze de ramen en deuren voor elkaar open gezet. Deze huisartsen hebben laten zien dat die samenwerking in de regio dé weg is naar betere zorg tegen lagere kosten.”