- 08 December 2020 -

Huisartsenzorg met een Plus

Hoe lever je tijdens én na corona zorg met een Plus? Met die vraag zijn de PlusPraktijken uit de Westelijke Mijnstreek de afgelopen tijd aan de slag gegaan. Samen zijn acties geformuleerd om in deze nieuwe realiteit de doelen van de PlusPraktijk te behalen.

In verschillende werkgroepen wisselen de zorgprofessionals ervaringen uit en ontwikkelen ze nieuwe producten:

  • De werkgroep Wijkgericht Werken ontwikkelt een draaiboek om in deze tijd het netwerk in de wijk te onderhouden. Zo kunnen ook de patiënten met psycho-sociale klachten geholpen worden.
  • De werkgroep Zorg op Afstand werkt aan een dynamisch framework om de verschillende vormen van zorg op afstand duurzaam te implementeren in de praktijk. Het Living Lab Patiëntparticipatie van de PlusPraktijken ondersteunt hen om hierin ook de wensen en behoeftes van patiënten mee te nemen.
  • Er is teruggekeken op de behaalde resultaten en het verloop van het project tot nu toe. Per PlusPraktijk is een dashboard ontwikkeld met kwalitatieve en kwantitatieve resultaten van elk doel. De basis voor individuele reflectiegesprekken en input om de onderlinge uitwisseling verder te stimuleren.
  • Alle PlusPraktijken zijn gestart met de training Positieve Gezondheid, van Fontys Pro Health en Limburg Positief Gezond. Na afronding wordt geevalueerd wat de impact is van deze training en wat ervoor nodig is om Positieve Gezondheid te integreren in de praktijk. Dit wordt weer  vertaald naar tips, do’s en don’ts voor andere praktijken.

Zodra deze producten afgerond en uitgetest zijn, zullen we deze breed gaan delen. Zo blijven we juist in deze tijd samen leren en experimenteren.  Interesse in deze producten of onze bevindingen? Neem dan contact op met evadebruijn@mcc-omnes.nl