Keuze onderwerpen in Mijnstreek Inspiratieplatform.

- 06 August 2022 -

Het Mijnstreek Inspiratie Platform heeft als doel om ontmoeting en onderlinge uitwisseling te faciliteren. Gezien ieders drukke agenda willen wij bijeenkomsten op maat organiseren, passend bij de vraagstukken die binnen de samenwerking spelen. Vandaar dat wij bij deze een aantal onderwerpen peilen, waarbij je kunt aangeven welke het meest aanspreekt. Met deze input kunnen wij dan aan de slag om toekomstige bijeenkomsten vorm te geven.
We houden je via de Flits en website op de hoogte.

De peiling staat open tot woensdag 7 september. Heb je reeds een keuze doorgegeven, dan willen wij je hartelijk danken en hoef je niet nogmaals te reageren.

  • Brede welvaart kan worden omschreven als het welzijn van inwoners in brede zin. Om dit te bevorderen is een integrale aanpak nodig, waarbij inzicht en expertise vanuit meerdere domeinen nodig is.  Het programma Heerlen-Noord hanteert een dergelijke integrale aanpak. Eén van de programma-onderwerpen is taalvaardigheid. Om samen het goede gesprek aan te gaan en samen te kunnen beslissen over gezondheid, is taalvaardigheid van groot belang. Hoe wordt dit in Heerlen-Noord opgepakt?
  • Natuur en gezondheid wordt steeds vaker met elkaar in verband gebracht. Wat zijn de effecten van de fysieke leefomgeving op onze gezondheid? Hoe draagt de natuur bij aan positieve gezondheid? Wat kunnen we leren van blue zones gemeenschappen en dit gedachtegoed meenemen in onze samenwerking? Ook in onze eigen Mijnstreek zijn zorgorganisaties die expliciet natuur en klimaat adapteren in hun organisatiemodel.
  • Machteld Huber ontwikkelde positieve gezondheid als instrument waarbij het accent ligt op mensen zelf, hun veerkracht en wat hun leven betekenisvol maakt. Haar collega prof. dr. Alex Jadad paste de brede kijk op gezondheid toe op gemeenschappen. Samen met een Colombiaanse zorgverzekeraar kwam hij tot een model waarbij gezondheid in gemeenschappen toenam tegen lagere zorgkosten. Hij noemt dit trusted networks. (Livecast Trusted Networks: met Alex Jadad, Machteld Huber, Daan Bultje & Peter Bennemeer – Alles is gezondheid)
  • Ouder worden 2040: De komende 20 jaar veroudert onze samenleving. Dat geeft kansen en uitdagingen. Hoe wonen en werken we? Hoe blijven we gezond en krijgen we passende zorg en ondersteuning? En hoe benutten we de kracht van een groter wordende groep ouderen? Hoe kunnen we ouderen, mantelzorgers, buurtgenoten onderdeel laten zijn van een vitale community? Een gesprek hierover kan dienen als opmaat naar een nog in te stellen themacoalitie voor integrale ouderenzorg en -ondersteuning.

Via deze keuzeknop  kun je je voorkeuren aangeven.

Heb je nog vragen? Laat het weten aan Marieke de Wit, coördinator Mijnstreek Inspiratie Platform