- 01 June 2019 -

Om de consulttijd te kunnen verlengen naar 15 minuten, heeft de praktijk van huisarts Roel Smeijsters een vaste waarnemer aangetrokken en de werktijd van de praktijkondersteuner uitgebreid. Daarnaast werken ze nauw samen met de gemeente, thuiszorg, vrijwilligers en maatschappelijk werk. Door de netwerken in de buurt te versterken, kunnen mensen elkaar ook helpen.

Wat is jullie oplossing?

“Een paar jaar geleden zijn we met het concept Positieve Gezondheid gaan werken. Dat concept bleek goed bij onze visie te passen. Wij combineren het met een wijkgerichte aanpak. We participeren zoveel mogelijk in het dorpsleven en proberen het goede voorbeeld te geven op het gebied van leefstijl en voeding. Bijvoorbeeld door op de fiets naar de praktijk te gaan en visites af te leggen, door gezamenlijk gezond te lunchen en in de pauze een wandeling te maken.

Ik zag het mezelf gewoon niet nog 25 jaar volhouden om 6 patiënten per uur te zien, pauzes over te slaan en continu onder druk te staan. Daar werd ik niet gelukkig van. Mijn collega, Joost Hartgers, had datzelfde gevoel. We wilden meer tijd hebben om met patiënten door te kunnen praten over hun gezondheid. Daarom hebben wij de consulttijd verruimd van 10 naar 15 minuten.

Om dat mogelijk te maken, hebben we een vaste waarnemer aangetrokken en de werktijd van de POH uitgebreid. Daarnaast werken wij nauw samen met de gemeente, thuiszorg, vrijwilligers en maatschappelijk werk, om op wijkniveau de sociale verbindingen tussen inwoners te versterken. Bijvoorbeeld door een moestuinproject, het repaircafé en een wandelclub.”

“We zien de patiënten langer, maar minder vaak”

Wat levert het op?

“Het werk is er veel leuker door geworden. Ons adagium is een happy professional, een happy patiënt. Het begint ermee dat wij ons werk doen op een manier waarmee wij zelf gelukkig zijn, ook op de langere termijn.

Dat heeft zeker ook effect op de patiënten. We hebben nu tijd om een patiënt te vragen hoe het met hem gaat. De huisarts is voor veel mensen dé vertrouwenspersoon, bij wie je met allerlei vragen en problemen terecht kunt. Zo’n gesprek geeft vaak een opening om over leefstijl en voeding te spreken. Veel klachten zijn immers leefstijl-gerelateerd.

We zien de patiënten langer, maar minder vaak. Ook zien we dat het aantal doorverwijzingen daalt, maar hoeveel weten we nog niet precies. Sinds dit jaar hebben we een exclusieve overeenkomst met CZ, binnen de proeftuin Anders Beter, in samenwerking met de gemeente Sittard-Geleen. We zijn net begonnen om de resultaten te meten. De ggz-kosten van onze praktijk zijn bijvoorbeeld hoger dan die van andere praktijken in de regio. We gaan kijken hoe zich dat ontwikkelt.”

Zijn er uitdagingen en dingen die beter kunnen?

“We kunnen nog beter samenwerken met de buurt en de organisaties in het sociale domein. Door de netwerken in de buurt te versterken, kunnen mensen elkaar ook helpen en ondersteunen, bijvoorbeeld omdat ze dezelfde chronische ziekte hebben. Via informatieavonden proberen we mensen met elkaar in contact te brengen. Limburg loopt achter op het gebied van arbeidsparticipatie en gezondheid als je het vergelijkt met andere provincies. Daar willen we samen met CZ, de gemeente en de proeftuin Anders Beter verandering in brengen.”

Is het een structurele oplossing, ook financieel?

“Wij hebben zelf de keuze gemaakt om anders te gaan werken en zijn daarom gaan investeren in een waarnemer en in meer uren voor de POH. Dat heeft ons veel arbeidsvreugde opgeleverd. Ons enthousiasme bleek aanstekelijk te werken. Vorig jaar is CZ met ons komen praten. Zij zagen dat wij hier zelf tijd en energie in steken en wilden daar iets tegenover stellen. Dat is ook nodig om het op langere termijn vol te kunnen houden.

Het resultaat is een overeenkomst die we de komende drie jaar uitproberen, om te zien wat het aan resultaten oplevert op het gebied van kwaliteit, doelmatigheid en kosten. Het doel is betere zorg, die door patiënten als beter wordt ervaren, tegen lagere kosten en geleverd door happy professionals. Het is al wel duidelijk dat deze aanpak ons en de patiënten gelukkiger maakt.”

Bron: Interview met huisarts Roel Smeijsters (Hartje Dorp, Munstergeleen
3.000 patiënten, 2 fte huisartsen) op de website van LHV.