- 17 May 2022 -

Leren, midden in het leven 

Op maandag 16 mei stapten bestuurders, beleidsmakers en andere betrokkenen bij de Mijnstreekcoalitie, in de leefwereld van bewoners van Geleen-Zuid. Ze werden meegenomen in hun woonsituatie – een sloopflat – en alles wat daarmee samenhangt.
Wonen in een sloopflat. Wat doet dat met je? Wat doet een woonomgeving met je gezondheid? En hoe kun je het ‘voorliggend veld’, alles wat kan bijdragen aan het versterken van het gewone leven en kan voorkomen dat je ziek wordt of hulp nodig hebt, beïnvloeden?

De bezoekers kregen die maandag een inkijkje in de vooruitstrevende visie van woningcorporatie ZOWonen en hoe zij hun rol oppakken samen met andere organisaties in de wijk zoals MIK-PIW, het buurtplatform en de gemeente Sittard-Geleen.

Wonen in een sloopflat. Wat doet dat met je?

Het kunnen ervaren van het ‘voorliggend veld’ had weinig opsmuk nodig. We zaten er middenin, in de Zuidkamer, een ruimte die woningstichting ZOWonen heeft ingezet om er te kunnen zijn voor de bewoners. Het bezoek aan de sloopflat had weinig woorden nodig om te kunnen voelen wat een woonomgeving met je doet.

Contact 
En wat een inspirerend betoog van theatergroep Laagland, die haar onderkomen heeft in een van de appartementen. Fantastisch hoe zij hun artistieke kwaliteiten inzetten om in contact te komen met de bewoners. Luisteren naar hun levensverhalen en hen daarmee inspireren en hoop geven. En soms zelfs weer zin in het leven. Hier is de ruimte om te experimenteren met ideeën en daarvan te leren. Hoewel sommige ideeën een lange adem nodig hebben: zoals bestuurders te laten beleven wat het inhoudt om hier te wonen door hen 24 uur in een opgeknapte woning te laten wonen. Vanuit de gedachte dat je alleen zo de echte behoefte van de mensen in deze omgeving ontdekt.

Het maakte aanwezigen af en toe stil, de eenvoud boordevol creativiteit en bevlogen mensen die begrijpen waar het om gaat: om mensen die gehoord en gezien willen worden. Een informele dag, waardevolle ervaringen en geïnteresseerde deelnemers die gemakkelijk het gesprek met elkaar aangingen. Precies waar het Mijnstreek Inspiratieplatform voor bedoeld is. Veel dank aan Huub de huismeester, Tom en Maaike van ZOWonen, MIK-PIW, gemeente Sittard-Geleen en anderen die deze dag inhoud gaven.

Deze inspiratiedag werd mede mogelijk gemaakt door VEZN