- 17 September 2023 -

Minister Binnenlandse Zaken op bezoek in Schinveld

Voor de 2 Zuid-Limburgse regiodeals is in totaal 45 miljoen beschikbaar voor onder meer het stimuleren van de brede welvaart en economische versterking. In dat licht bracht minister van Binnenlandse Zaken Hanke Bruins Slot op 28 september een werkbezoek aan Schinveld.

Om zich te oriënteren op hoe dat geld besteed gaat worden, sprak ze met bestuurders en ging zij  in gesprek met bewoners. Die maken zich zorgen over de leefbaarheid in hun dorp door onder meer verloedering in bepaalde wijken, gebrek aan geschikte woningen en beperkte politiecapaciteit.

Elke regio telt

CZ Manager Regioregie Wiro Gruisen sloot aan bij een besloten overleg met gemeentelijk bestuurders en gedeputeerde Elianne Demollin. Zij spraken o.a. over het rapport Elke regio telt! van de Raad voor leefomgeving en infrastructuur. Uit dat rapport blijkt dat de aanname van het Rijk dat investeren in de economische groei van de Randstad automatisch leidt verbetering van de economie buiten de Randstadregio, waaronder Limburg, helemaal niet zo werkt.

In dat kader vertelde Wiro Gruisen over Mijnstreekregio en samenwerking in de regio en op Zuid-Limburgs niveau. Een samenwerking tussen zorg en sociaal domein, maar ook steeds meer in verbinding met andere domeinen binnen welvaart zoals wonen, veiligheid, onderwijs. Met als goed voorbeeld Heerlen-Noord, waar echt alle domeinen samen aan tafel zitten.

Onderliggende oorzaken aanpakken

Wiro verwees naar de coalitie op Zuid-Limburgs niveau die stappen in de richting zet om de bron van het hoge zorggebruik en de hoge zorgkosten aan te pakken: verminderde zelfredzaamheid, ongezonde leefstijl en meer eenzaamheid. “Dat los je alleen op als je ook de onderliggende oorzaken aanpakt. Door ervoor te zorgen dat mensen een dak boven hun hoofd hebben, veilig leven, onderwijs volgen en meedoen met de samenleving.”

In het gesprek met de minister bleek het haar veel waard om de echte praktijkverhalen te horen en in beleid binnen en buiten de Tweede Kamer het belang van brede welvaart en gezondheid nog meer aandacht te geven. Ondanks dat de demissionaire status van de minister zegde ze toe het onderwerp in het Kabinet warm te houden.