- 19 February 2019 -

image

Minister Hugo de Jonge draagt PlusPraktijken warm hart toe

Andere financiering ambulante jeugdzorg uitgelicht

Op uitnodiging van de gemeenten Heerlen, Landgraaf en Voerendaal kwam minister van VWS, Hugo de Jonge, op 30 januari jongstleden naar Landgraaf. Om met eigen ogen te aanschouwen hoe de partijen daar de ambulante jeugdzorg hebben georganiseerd sinds 1 januari 2019. Een van de locaties die werd bezocht was het Huisartsen Medisch Centrum Putstraat in Landgraaf, één van de vijftien PlusPraktijken in Oostelijk Zuid-Limburg.

Vanaf 1 januari 2019 organiseren de gemeenten Heerlen, Landgraaf en Voerendaal de ambulante Jeugdhulp op een andere manier. Gekozen is voor Lumpsum-financiering. Door gezamenlijk de ‘Basis Jeugdhulp’ in te kopen willen de drie buurgemeenten komen tot betere en efficiëntere hulpverlening aan jeugdige zorgvragers. Het samenwerkingsverband dat een contract aangaat, bestaat uit zeven partners en een aantal onderaannemers. Het doel van deze nieuwe aanpak met één loket is een betere, snellere en efficiëntere zorgverlening. Het Huisartsen Medisch Centrum Putstraat is al ver in de interne samenwerking en biedt daardoor een ideale basis voor een pilot om de zorg vanuit de wijk vorm te geven.
De minister kreeg tekst en uitleg over de plannen onder het genot van een stuk Limburgse vlaai. Burgemeester Vlecken (Landgraaf) was aanwezig als gastheer. Al snel bleek dat de Hugo de Jonge de pilot een warm hart toedraagt.

Luc Harings, huisarts en praktijkhouder bij Huisartsen Medisch Centrum Putstraat, verzorgde de presentatie over de ontwikkelingen en samenwerking binnen de wijk met het sociale domein. De minister kreeg ook een inkijkje in de huisartsenpraktijk, specifiek over de werkwijze van het centrum als PlusPraktijk. “De PlusPraktijken werken heel open en zijn transparant in het delen van kennis en data. Sinds kort zijn we ook gestart met het experiment speeddaten. Aan de hand van gegevens wordt bijvoorbeeld gekeken welke organisatie de hoogste verwijzingen heeft en welke de laagste. Deze partijen worden tijdens het speeddaten aan elkaar gekoppeld om de aanpak en ervaringen te delen om zo van elkaar te leren.”

image

Vervolgens nam Bem Bruls, medisch directeur HOZL en huisarts bij het gezondheidscentrum Hoensbroek Noord, de aanwezigen mee in de regionale ontwikkelingen en de samenwerking tussen de eerstelijnsgezondheidszorg met onder andere Zuyderland en CZ. “We werken nauw met elkaar samen om de juiste zorg op de juiste plek te organiseren, onder andere via het programma MijnZorg. In de regio hebben we te maken met een groeiende ouderenpopulatie en een toename aan chronische zorg. Wat we daarnaast zien is dat mensen zo lang mogelijk thuis willen blijven wonen. Dit vraagt van alle partijen om over de eigen organisatie- en domeingrenzen heen te kijken. En we boeken resultaten met elkaar, al staat de manier van financieren ons ook wel eens in de weg.” Bruls deed een oproep aan de minister en de aanwezigen om samen het gesprek aan te gaan over andere financieringsstructuren. De huidige structuur staat een andere aanpak en nieuwe oplossingen in de weg om onze ambities in de regio te realiseren. Samenwerking gaat over domeinen heen. Wat zou het mooi zijn als we qua financiering ook over domeinen heen kunnen werken.”

Foto 1:  Minister Hugo de Jonge tussen huisartsen Luc Harings (rechts) en Stephan van der Eerden.
Foto 2: Bem Bruls, medisch directeur HOZL en huisarts bij het gezondheidscentrum Hoensbroek Noord