Patiënten reageren positief op andere

werkwijze huisartsen in Pluspraktijken

- 27 September 2017 -


Patiënten in de Pluspraktijken in Parkstad reageren over het algemeen positief op de andere werkwijze die huisartsen hierin hanteren. “Zij zijn vaak aangenaam verrast”, zegt huisarts Bem Bruls. Samen met haar collega Micha Lutgens vormt zij het dagelijks bestuur van het Gezondheidscentrum Hoensbroek Noord, een van de Pluspraktijken in Parkstad.

Deze vormen een onderdeel van de proeftuin MijnZorg: in deze huisartspraktijken werd in 2015 met hulp van de Huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg en zorgverzekeraar CZ een aantal innovatieprojecten gestart. “Ons centrum heeft innovatie al jarenlang hoog in het vaandel. In samenwerking met CZ hebben we een tweejaarlijkse cyclus van innovatieve, multidisciplinaire zorgprojecten. Projecten die succesvol zijn, worden blijvend geïmplementeerd en verder ‘geëxporteerd’ naar andere praktijken”, vertelt Bem Bruls.

De Pluspraktijken zetten zich in voor het realiseren van triple aim doelstellingen, een concept afkomstig uit de Verenigde Staten. Het gaat daarbij om drie doelen, te weten: het verbeteren van de ervaren kwaliteit van zorg, het verbeteren van de gezondheid van een populatie en het verlagen van de kosten per hoofd van de bevolking. Om dat te bewerkstelligen, worden huisartsen in de Pluspraktijken onder andere getraind in patiëntgerichte gespreksvormen en -technieken. Daarbij luistert de huisarts meer naar die patiënt en bereidt die patiënt het gesprek regelmatig actiever voor, bijvoorbeeld door vooraf drie vragen te formuleren. Daarin worden patiënten vanuit de praktijk gestimuleerd. “Neem een patiënt met COPD die een medicatie-advies krijgt: die zal merken dat we minder reactief werken”, vertelt Bem Bruls.

De huisartsen proberen de zorg doelmatiger te laten zijn, bijvoorbeeld in het voorschrijfbeleid. “Zo hebben we de medicatie voor COPD-patiënten onder de loep genomen, omdat uit onderzoek blijkt dat deze patiënten niet altijd de meest doelmatige medicatie krijgen. Waar nodig hebben we de medicatie aangepast.”

Verder zetten de Pluspraktijken in op meer samenwerking in de wijk. “We hebben in Hoensbroek een multidisciplinair overleg met de partners in de wijk. De ouderenzorg is bijvoorbeeld heel actueel. Ouderen blijven langer zelfstandig thuis wonen en hebben meer gecoördineerde zorg nodig. Daarom werken we ook samen met de wijkverpleging, de arts ouderengeneeskunde en het maatschappelijk werk. En soms ook met de politie of Mondriaan. Samen met de patiënt en diens omgeving stemmen we de zorg op elkaar af. De samenwerking in de wijk is intenser geworden, ook met het sociaal buurtteam. De lijnen zijn korter en daardoor kunnen we sneller in actie komen en zorg eerder regelen.” Dit jaar hebben de Pluspraktijken ook een soort netwerkgroep opgezet om het uitwisselen van kennis en ervaringen te bevorderen. “We kunnen veel van elkaar leren, bijvoorbeeld hoe we met problemen omgaan waar we tegenaan lopen. Dan hoeven we niet allemaal het wiel opnieuw uit te vinden en kunnen we behaalde successen van elkaar overnemen.”

Bron: samenvoorelkaarparkstad.nl