- 27 August 2019 -

Patiëntgerichtheid in de praktijk: een goed gesprek voer je samen

Een rondje door de regio…

Patiëntgerichte zorg leidt tot betere gezondheid, tot verbetering van zorgkwaliteit en waarschijnlijk tot lagere kosten. Oftewel: de pijlers van Triple Aim. In de Oostelijke en Westelijke Mijnstreek werken sinds enkele jaren Zuyderland Medisch Centrum, huisartsenorganisatie Meditta, MCC Omnes, Samenwerkende Apotheken Maasland, Apothekers OZL, PlusPraktijken, zorggroep Huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg, Burgerkracht Limburg en zorgverzekeraar CZ hecht samen om patiëntgerichte zorg via een verbeteragenda
te formuleren en uit te voeren.

De volgende verbeterpunten zijn gezamenlijk geformuleerd:

  • Verbeteren van een patiëntgerichte houding van zorgverleners.
  • Het beter herkennen van patiëntspecifieke behoeften.
  • Beter luisteren en verbeterde informatie/toelichting.
  • Gezamenlijke besluitvorming.

Om deze verbeterpunten aan te pakken, is gezamenlijk het Patiëntgerichte gesprek vormgegeven. In onderstaande uitgave lees je over de eerste ervaringen in de regio vanuit de betrokken organisaties.

Voorbeelden in de praktijk