- 12 October 2022 -

Peiling wijst uit:
grote behoefte aan zelfhulp

Vanuit het project ‘Versterken van informele zorg en samenwerking tussen informele en formele zorg in de Mijnstreek’ is binnen de Mijnstreek een behoeftepeiling uitgezet rondom zelfhulp (lotgenotencontact). Zowel inwoners als professionals zijn bevraagd. Welke behoeften hebben inwoners op het gebied van zelfhulp? Welke thema’s missen zij nog in het aanbod op de Zelfregietool? In welke mate wijzen professionals hun patiënten/cliënten op de mogelijkheden van zelfhulp? Hoe kan zelfhulp deel uitmaken van het reguliere aanbod binnen de zorg?

Conclusie

De behoefte aan zelfhulp is groot. Het geloof in de positieve effecten ervan is duidelijk aanwezig bij zowel burgers als professionals. Beide groepen zijn zich nog niet voldoende bewust van de mogelijkheden van zelfhulp en de handvatten die de Zelfregietool hiervoor biedt. Via bijeenkomsten/workshops en het versterken van zelfregienetwerken krijgen inwoners en professionals meer informatie over de mogelijkheden rondom zelfhulp en de Zelfregietool. Het doel is meer bewustzijn creëren en zelfhulp ervaren een regulier onderdeel van het aanbod binnen de (in)formele zorg.