- 29 May 2024 -

image

Pluspraktijken en zesknoppenmodel uitgelicht in kennissynthese VWS

Het Ministerie van VWS publiceerde recent een bundel van drie kennissyntheses over regionaal en domeinoverstijgend samenwerken. In de bundel wordt alle kennis die er in het land al is, samengebracht. Een mooie basis voor het effectief aanpakken van de zorgtransformatie die het Integraal Zorgakkoord en het Gezond en Actief Leven Akkoord beogen.

De drie syntheses focussen zich op:

  • De doelen, inrichting en (methoden van) monitoring en evaluatie van domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden (uitgevoerd door het RIVM)
  • De bekostiging van domeinoverstijgende samenwerking (uitgevoerd door het NIVEL)
  • Het organiseren van integrale zorg (uitgevoerd door Vilans)

Vilans noemt in de kennissynthese over ‘het organiseren van integrale zorg’ de PlusPraktijken en het zesknoppenmodel van CZ als goed voorbeeld en ging in gesprek met Wiro Gruisen (manager regioregie CZ) en Esther van Engelshoven (algemeen bestuurder HOZL) hierover. Open hieronder het artikel.

 

Artikel: transformeren doe je zo
  • Open artikel