- 20 March 2019 -

PlusPraktijken: huisartsenzorg met een plus nu ook online

Vijftien huisartsenpraktijken in de Oostelijke Mijnstreek werken sinds 2016 binnen het samenwerkingsverband MijnZorg samen aan de huisartsenpraktijk van de toekomst onder de noemer PlusPraktijken. Vanaf deze week zijn ze ook te vinden via de nieuwe website: pluspraktijken.nl.

In de PlusPraktijken staan patiënten centraal. Ze krijgen meer regie over hun behandeling en zorg door met zorgverleners in gesprek te gaan over wensen, behoeften en eigen kunnen. Patiënten zijn hierdoor meer dan voorheen geïnformeerd, krijgen passende zorg /behandeling en zijn door deze aanpak meer betrokken bij hun eigen zorg en gezondheid.

De huisartsen uit de PlusPraktijken kijken ook breder dan alleen naar de fysieke klachten via het concept Positieve Gezondheid en hebben daarnaast aandacht voor preventieve programma’s om langer gezond te blijven. Voor de juiste zorg, op de juiste plek, op het juiste moment werken ze nauw samen met andere zorgverleners in de wijk.

Ervaringen van nieuwe en innovatieve werkwijzen worden door de PlusPraktijken onderling gedeeld en besproken tijdens netwerkbijeenkomsten. Op deze manier leren ze van elkaar en stimuleren ze elkaar voorop te lopen op weg naar de huisartsenpraktijk van de toekomst.

Meer informatie vind je op deze website onder onze projecten en op de website: pluspraktijken.nl