- 19 April 2019 -

PlusPunt MC is een goed voorbeeld voor de Nederlandse gezondheidszorg

“Blij met de resultaten en trots op erkenning door de nominatie internationale prijs VHBC 2019”

 “Wij zijn blij met de resultaten die we met elkaar hebben bereikt en eager om die ontwikkelingen voort te zetten.” MijnZorg project PlusPunt Medisch Centrum viel niet in de prijzen bij de Value Based Health Care Prize (VBHC) 2019. “Onze felicitaties gaan uit naar GLA:D, de Deense winnaar met een programma voor Osteoartritis. Maar de trots om bij de 13 genomineerden te horen, is er niet minder om!”, vertelt Roger Eurelings, managing director PlusPunt MC. VBHC is een internationale prijs voor initiatieven die een zo groot mogelijke waarde creëren voor de patiënt door de zorg rondom de patiënt te organiseren. De jury was onder de indruk van de kwaliteit van het recordaantal (bijna 90) ingediende initiatieven.

Eerstelijnspluszorg moet leiden tot zorg die laagdrempeliger is voor patiënten en dichterbij huis. Daarnaast versterkt de goede en intensievere samenwerking tussen huisartsen en medisch specialisten de eerste lijn en wordt er alleen doorverwezen naar het ziekenhuis als dit strikt noodzakelijk is. Roger Eurelings: “De aanpak van Pluspunt heeft geleid tot een substantieel hogere mate van ervaren kwaliteit van zorg door de patiënt en professional met een forse verlaging van de kosten. Tot dusverre besparen we met deze aanpak ruim driekwart miljoen euro per jaar. Met een groeipotentieel van ruim 2 miljoen euro per jaar in onze regio.”

De juiste zorg op de juiste plek
“We zijn goed op weg. Op patiëntniveau voldoen we aan de Triple Aim doelstellingen en behalen we mooie resultaten. Op macroniveau (regionaal) hebben we nog stappen te zetten om de gewenste resultaten te behalen.” aldus Wiro Gruisen, manager regioregie CZ. “Binnen het PlusPunt MC meten we onze activiteiten via onderzoek, dat wordt uitgevoerd door de Universiteit Maastricht. “We zijn gestart met de juiste zorg op de juiste plek, waarbij we nu nog meer een beweging zullen gaan maken richting integraliteit.”

image

Best practice
PlusPunt MC startte als eerste fysieke eerstelijnpluscentrum in 2014 in Heerlen met laag-complexe cardiologie-patiënten. Inmiddels, vanwege het succes, is de dienstverlening uitgebreid met in totaal zeven andere specialismen. In de toekomst zullen we dit nog verder uitbreiden, vertelt Eurelings. ”Door het succes passen we inmiddels niet meer binnen onze huidige locatie. We zullen in september 2019 dan ook verhuizen naar een grotere locatie, aan de Roda-ring in Kerkrade, waar we nog verder kunnen groeien. Bovendien ligt deze locatie in de directe nabijheid van het diagnostische centrum Mitralis.
We zijn een goed voorbeeld  in Nederland en zien inmiddels ook dat navolging ontstaat. Prima om op deze weg voort te gaan.”