PlusPunt Medisch Centrum in beeld

- 25 April 2017 -


Er worden mooie resultaten geboekt binnen MijnZorg. Dat merkte ook de redactie van SBS6-programma ‘Samen Sterker’ op. Het benaderde MijnZorg om een podium te geven aan het PlusPunt Medisch Centrum. Het anderhalvelijnscentrum kwam aan bod tijdens de uitzending van zaterdag 27 mei.