- 28 February 2019 -

PlusPunt Medisch Centrum genomineerd voor Value Based Health Care Prize 2019

PlusPunt MC, een van de projecten binnen het programma MijnZorg is genomineerd voor de Value-Based Health Care Prize 2019. Een prijs voor initiatieven die een zo groot mogelijke waarde creëren voor de patiënt door de zorg rondom de patiënt te organiseren.  Roger Eurelings, managing director: “Wij zijn trots op deze nominatie!  PlusPunt startte als eerste fysieke eerstelijnplus-centrum in 2014 in Heerlen met laag- complexe cardiologie-patiënten. Inmiddels, vanwege het succes, is onze dienstverlening uitgebreid met in totaal 7 andere specialismen. In de toekomst zullen we dit nog verder uitbreiden.”

Eerstelijnspluszorg moet leiden tot zorg die laagdrempeliger is voor patiënten en dichterbij huis. Ook is doelmatigheid van zorg een doel van eerstelijnspluszorg. De patiënt valt onder regie van de huisarts en onder medische verantwoordelijkheid van de behandelend arts. Door een intensievere samenwerking tussen huisartsen en medisch specialisten wordt de eerste lijn versterkt. “Binnen het PlusPunt meten we onze activiteiten via onderzoek, dat wordt uitgevoerd door de Universiteit Maastricht. En de resultaten zijn positief, zowel wat betreft patiëntgerichtheid, kwaliteit van zorg als zorgkosten. Tevens is de nauwe en goede samenwerking tussen huisartsen en medisch specialisten in het centrum voor de jury reden om ons te nomineren.”

Meer informatie over PlusPunt MC bezoek dan de website MijnZorg, onze projectenpagina PlusPunt MC. Meer weten over #VBHC en de #VBHCPrize2019, ga dan naar www.vbhcprize.com.”