- 22 September 2021 -

In Munstergeleen wonen relatief veel ouderen met een slechte gezondheid, lage zelfredzaamheid en eenzaamheid. De huisartsenpraktijk Huisartsen Hartje Dorp licht toe: “Veel patiënten met niet-zorggerelateerde vragen bezoeken de spreekuur. We vinden dat we een meer prominente rol moeten vervullen om de gezondheid en zelfredzaamheid van de inwoners van Munstergeleen te verbeteren.” Dit doet de huisartsenpraktijk met behulp van de implementatie van het concept “Positieve Gezondheid“.

Samen met andere lokale zorg- en welzijnspartners, met wie de praktijk een training Positieve Gezondheid volgt, voeren ze het “het andere gesprek” met inwoners met een hulpvraag. Ook vinden er in de wijk allerlei activiteiten plaats om de Positieve Gezondheid van inwoners te verbeteren.
Bij de evaluatie van het project wordt gekeken naar verbeteringen die worden geboekt ten aanzien van gezondheid, kwaliteit, kosten en welbevinden van de zorgprofessionals (Quadruple Aim).

Het project is onderdeel van de preventiecoalitie, een samenwerkingsverband tussen onder andere de gemeente Sittard-Geleen en CZ.

In beeld
Huisartsenpraktijk Huisartsen Hartje Dorp zet zich in voor de Positieve Gezondheid van hun patiënten en van de mensen in de wijk. Bekijk nu onderstaand filmpje, waarin zij uitleggen hoe zij naar de mens achter de mens kijken.