- 18 January 2020 -

Preventiecoalitie Sittard-Geleen en CZ

De gemeente Sittard-Geleen en zorgverzekeraar CZ richten zich vooral op de toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg en ondersteuning in de Westelijke Mijnstreek. Na een inventarisatie onder de risicogroepen, waarbij extra preventie inzet gewenst is, kwam er een preventieplan met positieve gezondheid als leidend principe. Extra aandacht was er voor de activiteiten van huisartsenpraktijk Hartje Dorp in Munstergeleen. In deze praktijk lopen al veel kleinschalige samenwerkingsinitiatieven.

Aan het woord is: Daphne Kagelmaker, beleidsmedewerker preventiecoalitie Sittard-Geleen

“We willen de juiste dingen doen om gezondheid én welzijn op populatieniveau te verbeteren. En natuurlijk met de focus op preventie”.

Wat was de aanleiding om in 2017 een coalitie te starten?

De Limburgers maken relatief veel zorgkosten en ervaren hun gezondheid slechter als gemiddeld in NL. Bewoners doen vaak een beroep op professionele hulp en ondersteuning. Eén van de speerpunten in de coalitie is dan ook: bewoners ondersteunen zodat ze meer aandacht hebben voor elkaar en minder snel een beroep doen op de zorgverlening.

Wat is er gedaan in de periode 2017-2019?

De eerste fase van de coalitie gaf ons de mogelijkheid om de krachten te bundelen op het vlak van preventie en handen en voeten te geven aan samenwerking tussen financiers, de zorgverzekeraar, de gemeente, de zorgverleners en de bewoners of patiënten.

We signaleerden veel aandachtgebieden zoals leefstijl problematiek bij jongeren en ouderen, mensen met GGZ problematiek, eenzaamheid en zelfredzaamheid. We komen nu in de fase waarin we prioriteren stellen, keuzes maken en verder aan de slag gaan.

Een verlenging van de subsidie voor de preventiecoalitie?

Graag zetten we in op een verlenging van de subsidie om af te maken waar we mee begonnen zoals keuzes maken en aan de slag gaan. Op korte termijn gaan we verder met projecten als ‘ondersteuning van mantelzorgers’ en ‘zelfhulp en zelfregie van patiënten en inwoners’.

Huisartsenpraktijk Hartje dorp

Wat we zeker voortzetten is het vormgeven van gezonde leefstijl en positieve gezondheid in Munstergeleen. De Huisartsenpraktijk Hartje Dorp is daarin actief en succesvol. In deze praktijk komt eigenlijk alles samen:

  • Professionals van de huisartsenpraktijk,  welzijnswerk, gemeente en wijkverpleging krijgen scholing in positieve gezondheid.
  • Er is ondersteuning voor bewonersinitiatieven op het vlak van gezondheid (repaircafe, moestuin, wandelgroepen etc).
  • Er zijn voorlichtingsbijeenkomsten voor inwoners op het vlak van gezondheid.
  • Door een andere bekostiging van de praktijk is er meer tijd voor het gesprek met de patiënt.

Hier gaan we de komende tijd graag mee verder.