Proeftuinen hebben bewezen

dat het kan

- 30 January 2018 -

In Nederland zijn sinds 2013 verschillende initiatieven gestart om zorg en ondersteuning op regionaal niveau anders vorm te geven, de zogeheten proeftuinen populatiemanagement. Eén van deze initiatieven is MijnZorg. Binnenkort komt het RIVM op verzoek van VWS met een eindevaluatie over de opgedane ervaringen in de proeftuinen en hoe het vervolg wordt ingezet. ZorgenZ  maakte – samen met MijnZorg – alvast de balans op in een uitgebreid artikel.