- 15 September 2021 -

Projectplan diabetes 2.0 goedgekeurd door de Kerncoalitie Mijnstreek

In 2020 is het projectplan diabetes 2.0 goedgekeurd door de Kerncoalitie Mijnstreek. Dit plan heeft de volgende ambitie voor ogen: Op 1 januari 2024 is de diabeteszorg in de regio Mijnstreek dusdanig ingericht dat iedereen met type 2 diabetes ouder dan 18 jaar op maat wordt behandeld en een hogere ervaren gezondheid heeft in vergelijking met de situatie in 2020.

Om deze ambitie te bewerkstelligen zijn vier pijlers opgesteld, namelijk:

  • De juiste zorg op de juiste plek aanbieden.
  • Hogere ervaren gezondheid van mensen met diabetes.
  • Mensen met diabetes worden op maat behandeld.
  • Zorgen voor een kwaliteitsimpuls bij de zorgprofessionals.

Onder deze pijlers worden een aantal interventies geïmplementeerd. Deze interventies zijn erop gericht dat de juiste zorg op de juiste plek aangeboden kan worden, dat mensen met diabetes een betere gezondheid ervaren en op maat worden behandeld, en dat er een kwaliteitsimpuls ontstaat bij de zorgprofessionals.

Procesevaluatie

In het najaar 2020 en voorjaar 2021 zijn de eerste zeven interventies geïmplementeerd in de regio. De projectgroep diabetes heeft een eerste procesevaluatie uitgevoerd, deze vindt u hier. De projectgroep zal in het najaar 2021 een eerste inhoudelijke evaluatie uitvoeren op het project diabetes.