- 17 October 2019 -

Regio-analyse: de Mijnstreek in beeld

Het opstellen van de regiobeelden is onderdeel van verschillende landelijke hoofdlijnenakkoorden.  Voor de Mijnstreek is er nu ook een regio-analyse gepubliceerd. Deze analyse vormt de basis waarop organisaties binnen zorg en welzijn hun beleid kunnen afstellen. Met als doel knelpunten oplossen en toewerken naar de juiste zorg op de juiste plek.

De vergevorderde samenwerking in het zorglandschap in deze regio is uniek en een goede basis om de knelpunten aan te kunnen pakken. Mooie uitkomsten van deze samenwerking zijn zichtbaar in onder andere de lijnloze zorg MijnZorg, zoals de aanpak van Gewenste Zorg in de Laatste Levensfase. En ook via projecten/initiatieven binnen het programma Anders Beter.”

 

Bron beeld: website regio- analyse de Mijnstreek

Website: de regio in beeld