- 21 August 2023 -

Regiobeeld belangrijke stap in Zuid-Limburgse samenwerking

Om de zorg voor iedereen toegankelijk te houden, moeten wij de gezondheidsachterstanden in Zuid-Limburg overtuigend en zorg en ondersteuning slanker organiseren. Samenwerking over domeinen heen is nodig om de complexe problemen aan te pakken. Het is niet voor niets dat zorg- en welzijnsorganisaties in Zuid-Limburg al jaren op lokaal, gemeentelijk en subregionaal niveau intensief samenwerken. Het regiobeeld Zuid-Limburg is een goede stap in een bredere samenwerking op Zuid-Limburgs niveau die met Trendbreuk Zuid-Limburg al in gang zit. Die bredere samenwerking is nodig voor meer slagkracht en om de huidige samenwerking verder te helpen.

De zorgkantoorregiobeelden van Midden Brabant en Zuid-Limburg en in de ROAZ beelden van Amsterdam-Amstelland en Limburg krijgen van de NZa een eervolle vermelding.

Van regiobeeld naar regioplan

Op 13 september kwam de Bestuurlijke Regiegroep Zuid-Limburg bijeen om het proces van regiobeeld naar regioplan te bespreken. De volgende 5 uitdagingen in het regiobeeld vormen de basis voor het regioplan:

 • Er ontstaat een grote kloof tussen zorgvraag en zorgaanbod
 • Flinke gezondheidsachterstanden ten aanzien van de rest van Nederland
 • Door een laag opleidingsniveau, armoede, eenzaamheid en beperkte regie grote verschillen tussen wijken en gemeenten
 • Hoog zorggebruik in vergelijking met Nederland
 • Een (regionale) integrale domeinoverstijgende aanpak is opgelost

Enkele bestuurders identificeren zich over de ambitie om een ​​visie te identificeren die richting geeft aan een synthetische aanpak. Met deze dubbele aanpak wordt beoogd dat Zuid-Limburg een gezonde en vitale regio wordt, waar sprake is van toegankelijke, kwalitatieve goede en betaalbare zorg. Daarna worden er themagericht deelplannen geschreven voor het regioplan. Er is gekozen voor de volgende inhoudelijke en willekeurige thema’s.

Inhoudelijke thema’s:

 • Veilige, sociale, gezonde leefomgeving
 • Gezonde generatie
 • Vitaal ouder worden
 • Geestelijke gezondheid
 • Zorgoptimalisatie

Willekeurige thema’s:

 • Digitalisering
 • Integrale, Domein bovenstijgende aanpak
 • Arbeidsmarkt

Het regioplan moet 1 januari 2024 gereed zijn.

Meer informatie

 • Lees hier het volledige artikel waarin zorg- en welzijnsbestuurders uit Zuid-Limburg vertellen wat zij uit het regiobeeld halen.
 • Hier vind je een snel overzicht van de belangrijkste uitdagingen.
 • Het volledige regiobeeld en de samenvatting vind je hier.
 • Lees artikel Skipr  over de reactie van de NZa op de regiobeelden of klik op Rapport NZa Van regiobeeld naar regioplan-1 om het hele rapport met reflecties en aandachtspunten te lezen.