- 08 December 2021 -

Regiobeeld Mijnstreek 2021

In 2019 is een eerste regiobeeld voor de Mijnstreek opgeleverd. Door inzicht te geven in populatiekenmerken, gezondheidssituatie, zorgvraag- en kosten en arbeidsmarktsituatie brengt het regiobeeld de problematiek, kansen en uitdagingen voor de samenwerking in de regio naar voren. Onlangs hebben de Universiteit Maastricht en CZ samen met het Data Analyse Informatie-team (onderdeel van de Kerncoalitie) een vernieuwd regiobeeld opgeleverd.

Geen doel op zich

Een regiobeeld is niet een doel op zich, maar geeft op basis van onderzoek en analyses aan welke ingrepen in de regio nodig en noodzakelijk zijn om daadwerkelijk iets te veranderen aan de (ervaren) gezondheid, kwaliteit en kosten van zorg en arbeidsmarktproblematiek.

Ook in dit regiobeeld is de regio aan de hand van de thema’s in kaart gebracht. De thema’s zijn: kwaliteit van zorg, sociale situatie, (positieve) gezondheid, kosten, toegankelijkheid van zorg (vraag en aanbod, bereikbaarheid en tijdigheid.
Voor het nieuwe regiobeeld 2021 zijn:

  • alle bronnen van 2019 opnieuw bekeken, incl. data-updates
  • nieuwe databronnen geraadpleegd over onderwerpen waarop verdieping gewenst was, zoals bijvoorbeeld gegevens over arbeidsmarktsituatie en capaciteitsinformatie.
  • de bevindingen van twee onderzoeken van de Universiteit Maastricht meegenomen. Eén onderzoek naar de verklaring van de hoge zorgkosten in Limburg én een onderzoek naar de stapeling van zorggebruik in Limburg. Uit beide onderzoeken blijkt dat sociale- en gezondheidskenmerken van de populatie in de regio (i.e. demografische factoren, sociaaleconomische status, fysieke en mentale gezondheid, leefstijl, zelfregie en eenzaamheid) grotendeels verklaren waarom de zorgkosten, en de stapeling van kosten in verschillende wetten, in de Mijnstreek hoger liggen dan elders in het land.

Meer informatie

Het nieuwe regiobeeld wordt begin 2022 eerst met verschillende regionale organisaties besproken en is daarna openbaar beschikbaar. Naar verwachting zal het in het eerste kwartaal van 2022  gepubliceerd worden op Mijnstreek (regio-beeld.nl) en via de website www.mijnlevengezond.nl .

Vragen over het regiobeeld, neem dan contact op met Yvonne Jansen, coördinator van het DAI team: y.jansen@rosrobuust.nl