- 04 July 2023 -

Regionale gezondheidsverschillen, hoe komt dat?

Op 1 juni jl. verdedigde Rachelle Meisters aan de Universiteit Maastricht haar proefschrift over regionale gezondheidsverschillen. Bekend is dat Limburg duidelijk slechter scoort op gezondheid dan de rest van het land. Uit onderzoek van Rachelle blijkt dat demografische kenmerken als leeftijd en opleidingsniveau weliswaar een rol spelen, maar niet de enige kenmerken zijn waaruit die achterstand kan worden verklaard. Kijk je naar minder gebruikte sociaaleconomische kenmerken, zoals eenzaamheid, moeite met rondkomen en regie over eigen leven, dan kunnen de regionale verschillen in onder meer mentale gezondheid en totale zorgkosten wél worden verklaard.

De onderzoeksresultaten bevestigen de veranderende opgave, zoals geschetst in het rapport ‘Op onze gezondheid’ van de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS): om de omstandigheden te verbeteren, zijn langjarige en goed afgestemde inspanningen nodig, niet alleen binnen de gezondheidszorg, maar ook daarbuiten: wonen, leefomgeving, inkomensbeleid, onderwijs.

Limburg Nummer 1 interviewde Rachelle over haar bevindingen. Lees hier het interview.