- 23 September 2021 -

Aan de hand van een interview met Wiro Gruisen, Arnout van Stokkom en Gijs Brouwer schets journalist Eveline van Herwaarden een beeld van wat samenwerken binnen de Pluspraktijken oplevert. In haar inleiding schrijft ze dat samenwerking tussen zorgverzekeraars, zorgaanbieders en sociaal domein een voorbeeld is van zorgvernieuwing voor het hele land. En dat die regionale samenwerking in het zuiden van het land laat zien dat het kan: een hogere kwaliteit, lagere kosten, en meer tevreden en actieve patiënten.

‘Om te innoveren moet je samenwerken’ geeft de bevindingen weer van de samenwerking binnen de Pluspraktijken