- 02 October 2020 -

image

Risicoverevening en de effecten daarvan in Mijnstreek samenwerkingsprojecten

Mini-college en workshop geven meer inzicht

Op 24 september 2020 kwam in het Glaspaleis in Heerlen een gemêleerd gezelschap van zorgaanbieders en zorgverzekeraar in de Mijnstreek bijeen voor een mini-college en een aansluitende workshop van Dr. Richard van Kleef, werkzaam bij de School of Health Policy & Management van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het gespreksonderwerp was het Nederlandse systeem van risicoverevening, een zeer belangrijk onderdeel in de Zorgverzekeringswet. In steeds meer samenwerkingsprojecten in de Mijnstreek zien we de effecten van de risicoverevening. Reden om hier met een expert hierover in gesprek te gaan. Een terugblik…

image

Vanwege het coronavirus is gekozen voor een setting met een online én fysieke omgeving. Deze hybride vorm is alle deelnemers en sprekers heel goed bevallen. De mini-college, georganiseerd door Robuust in opdracht van de Kerncoalitie Mijnstreek, ging in op de volgende vragen:

  1. Wat is risicoverevening?
  2. Waarom bestaat risicoverevening?
  3. In hoeverre wordt het doel van de risicoverevening bereikt?
  4. Wat zijn de implicaties van het huidige risicovereveningssysteem?

 

Wat is risicoverevening en waarom bestaat het?
Het Nederlandse stelsel van curatieve zorg is gebaseerd op het model van ‘gereguleerde concurrentie’. Concurrentie dient verzekeraars en zorgaanbieders te prikkelen om doelmatig met middelen om te gaan en kwaliteit te bevorderen. Regulering moet zorgen voor solidariteit en toegankelijkheid. Risicoverevening speelt een belangrijke rol bij het bereiken van deze publieke doelen. Kort gezegd geeft het verzekeraars een bijdrage per verzekerde gebaseerd op de risicokenmerken van die verzekerde zoals leeftijd, geslacht, regio en gezondheidsindicatoren afgeleid uit onder meer farmaciegebruik en ziekenhuisbehandelingen.

image

In hoeverre wordt het doel van de risicoverevening bereikt?
Uit onderzoek van Van Kleef blijkt dat onder andere voor chronisch zieken de vereveningsbijdrage voor de zorgverzekeraar ontoereikend is om de zorgkosten te financieren. Dit belemmert zorgverzekeraars om de beste zorg voor chronisch zieken te leveren. Kortom, een bedreiging voor de solidariteit, kwaliteit en doelmatigheid van het systeem.

Daarnaast leiden preventie-activiteiten en substitutie van zorg in het huidige stelsel tot een lagere vereveningsbijdrage. Twee thema’s waarmee we in de Mijnstreekprojecten volop aan de slag zijn. Het inzicht dat het huidige risicovereveningssysteem de projecten negatief kan beïnvloeden, was een eyeopener voor alle deelnemers.

image

Wat zijn de implicaties van het huidige risicovereveningssysteem?
Na een korte toelichting van Dennis Muris, programmalijncoördinator Chronisch zieken, gingen de deelnemers aan de slag met de effecten van vereveningsbijdrage aan de hand van een concrete Mijnstreekcasuïstiek, het plan Diabetes 2.0. Van Kleef: “Ik ben onder de indruk van de ambities en doelen van het plan. Dit initiatief is precies waar het systeem van gereguleerde concurrentie toe zou moeten leiden.”

Een gezamenlijke conclusie is dat alle projecten vanuit chronische zorg, die ook substitutie en preventie- activiteiten omvatten, zullen stuiten op problemen wat betreft vereveningsbijdrage. Echter, als er voldoende zorgkostenbeparingen tegenover staan vanuit het totale project, dan compenseren die het ‘verlies’ van de vereveningsbijdrage.

Tevens is de conclusie dat het niet wenselijk is, dat in het huidige systeem bij de DKG (Diagnose Kosten Groepen) de vereveningsbijdrage afhangt van de setting (eerste of tweede lijn) waarin de patiënt wordt behandeld. Dit belemmert substitutie en daarmee de uitvoering van JZOJP (juiste zorg op de juiste plaats). Als oplossingsrichting voor dit vraagstuk is genoemd dat het beter zou zijn om de berekening van de bijdrage te starten bij de diagnose en niet bij de setting van de behandeling. Daarmee wordt de prikkel anders en wordt uitvoering van innovaties bevorderd, of in ieder geval niet belemmerd. Voor dit obstakel in het systeem zou landelijk aandacht moeten komen.

image

De zorgaanbieders en zorgverzekeraar in de Mijnstreek pakken graag de handschoen op om dit breed onder de aandacht te gaan brengen. Met deze vervolgactie, en met de conclusie dat de deelnemers veel inhoudelijke kennis hadden opgedaan, heeft de bijeenkomst een mooie oogst opgeleverd.

Meer informatie
Heeft u nog vragen, neem dan contact op Michèle van den Bragt of Marieke de Wit. Of ga naar: