- 10 July 2019 -

Samen versterken door verbinding

 ‘Van Pact naar Impact; samen de zomer in’. Onder die noemer kwam op donderdag 27 juni een groot aantal zorgpartijen, apothekers, gemeenten, Burgerkracht Limburg en zorgverzekeraar CZ, actief in de Mijnstreek samen bij Meander in Landgraaf. Het is een vervolg op de in maart 2019 gedeelde gezamenlijke ambitie voor 2030. Op uitnodiging van de kerncoalitie spraken zij met elkaar over verschillende initiatieven in de regio die hieraan kunnen bijdragen en de onderlinge verbinding hiervan.

De bijeenkomst was de tweede in breed Mijnstreekverband als uitvloeisel van het ‘Pact van Terworm’ (maart 2018). Daarin gaven huisartsorganisaties, ziekenhuis, zorgverzekeraar en Burgerkracht Limburg aan gezamenlijk de verantwoordelijkheid te nemen om de kwaliteit en de betaalbaarheid van de zorg in de regio naar een ‘next level’ te brengen. Een stevige ambitie is destijds vastgesteld: conform het kabinetsbeleid de juiste zorg op de juiste plek leveren, zodanig dat het onverklaarbare hogere zorggebruik in deze regio in 2030 teruggebracht is naar het landelijk niveau en de gezondheid te verbeteren. Gezien het belang dit als genoemde partijen gezamenlijk te realiseren, draagt de samenwerking vanaf begin 2019 de naam ‘Mijnstreek Coalitie’. Behalve de oorspronkelijke initiatiefnemers, die samen met Meander Zorggroep de kerncoalitie vormen, sluiten zich steeds meer partijen bij dit netwerk aan.  

De toekomst tegemoet
Tijdens de bijeenkomst werd eerst kort teruggeblikt op de gezamenlijke ambitie en beelden van de samenwerking, zoals tijdens de eerste bijeenkomst op 20 maart met elkaar is gedeeld. Toen werd door de aanwezigen nadrukkelijk uitgesproken om de opgave niet alleen vanuit de kerncoalitie te bekijken, maar juist ook andere coalities aan het woord te laten. Elkaar leren kennen en weten wat je doet, is de eerste stap naar het versterken van elkaar op weg naar een duurzaam gezondere regio.

Er werd gretig gehoor gegeven aan de oproep van de kerncoalitie op 20 maart om de handschoen vanuit de coalities op te pakken en elkaar te informeren over de eigen bijdrage aan de gezamenlijke doelen. Op 27 juni namen achtereenvolgens Joep de Groot, de nieuwe bestuursvoorzitter van zorgverzekeraar CZ, wethouders Léon Geilen en Peter van Zutphen van respectievelijk gemeente Sittard-Geleen en gemeente Heerlen, Marieke Maussen namens de apothekers, Louis de Wolf namens de huisartsen en Jean-Paul Essers namens de GGZ, de aanwezigen mee in ontwikkelingen binnen de regio waar zij mee bezig zijn. De presentatie tref je onder dit bericht aan. 

Zo nam Joep de Groot de aanwezigen mee in de vernieuwde zorgstrategie van CZ. De wethouders haakten onder andere in op de samenwerking en kansen binnen de preventiecoalitie en het gezondheidsakkoord. Marieke Maussen en Louis de Wolf hielden een betoog uit het hart voor de themacoalitie farmacie. Jean-Paul Essers wierp als laatste spreker vanuit de GGZ partijen een licht op de kansen in de “Nieuwe GGZ”. 

Duidelijke boodschap was dat partijen in de regio breed moeten gaan samenwerken in netwerken om de zorg anders en slimmer te gaan organiseren. Deze boodschap werd in de discussie en het gesprek onderstreept. Er liggen kansen, maar daarvoor moeten partijen soms over hun eigen belangen heen durven en kunnen stappen. Ook werd uitgesproken om daarbij lef te hebben en vooral klein te beginnen. Maak gebruik van de energie. Beter de focus op een beperkt aantal goede pilots met impact, die uit kunnen groeien naar de regio, dan heel veel kleintjes die op zichzelf staan. Durf keuzes te maken en faseer in je aanpak. Zo komen we samen verder!

Vervolg
2019 is door de partijen benoemd als een voorbereidend en overgangsjaar op weg naar de trendbreuk in gezondheidskosten, kwaliteit en gezondheid in de periode van 2020 tot 2030.  Dit jaar wordt voortgebouwd op onder andere de goede ervaringen uit Anders Beter en MijnZorg, de bestaande initiatieven en wordt inspiratie opgedaan voor een nieuwe netwerkaanpak. Anders denken, anders organiseren richting 2030. De komende maanden zal de route naar 2030 steeds duidelijker worden. Helder is dat het daarbij noodzakelijk blijft elkaar in breed verband op te zoeken en hierbij ook de professional en de burger zelf te betrekken. Aan het einde van het jaar zal de kerncoalitie zo mogelijk weer met andere partijen een vervolgbijeenkomst organiseren. De oproep aan de aanwezigen is gedaan om hierin initiatief te nemen. Dus meld je als organisatie of samenwerkende coalitie gerust aan voor een locatie, presentatie of het delen van informatie bij de leden van het transitieteam of de kerncoalitie.

 

Wie waren erbij op 27 juni? Onder de aanwezige (zorg)partners uit de Mijnstreek waren Adelante, apothekers uit de Mijnstreek, Burgerkracht Limburg, Cicero, gemeente Heerlen, gemeente Sittard-Geleen, HACO West, Heerlen STAND-BY, Huisartsen OZL, Levanto, Lionarons, Meander, Meditta, Met GGZ , MCC Omnes, Mondriaan, RosRobuust, Sevagram Universiteit Maastricht (HSR), zorgverzekeraar CZ, Zuyderland MC en Zuyderland Thuiszorg.