- 04 May 2023 -

Samenwerking Mijnstreek voorbeeld voor Zorgverzekeraars Nederland

In het Integraal Zorgakkoord is regionale samenwerking een belangrijk fundament om goede, toegankelijke en betaalbare zorg te kunnen blijven bieden. Maar hoe kom je tot duurzame samenwerking op regionaal niveau? Die vraag houdt alle regio’s op dit moment bezig. In de Mijnstreek hebben we tien jaar geleden al de handen ineen geslagen om op regionale schaal samen te werken en hiermee zorg slimmer te organiseren, inwoners de zorg te bieden die ze nodig hebben en gezondheidsverschillen te verkleinen. Voor Zorgverzekeraars Nederland (ZN) de reden om een werkbezoek te brengen aan de Mijnstreek. Petra van Holst, algemeen directeur ZN: “Een ontzettend inspirerend werkbezoek waar je ziet hoe op innovatieve wijze de eerste en tweede lijn samenwerkt.”

De ontwikkeling van de Mijnstreek

“We hebben ZN laten zien hoe de samenwerking in de Oostelijke en Westelijke Mijnstreek ooit is begonnen, hoe de twee regio’s middels het Pact van Terworm samenkwamen, hoe meerjarencontracten samenwerking ondersteunen en welke initiatieven er de afgelopen jaren zijn opgezet om zorg en ondersteuning op regionaal niveau met succes anders vorm te geven.”,  geeft Wiro Gruisen, Manager Regioregie bij CZ, aan. Een van die vele succesvolle initiatieven zijn de PlusPraktijken. Esther van Engelshoven (voorzitter HOZL) en huisarts Luc Harings namen de aanwezigen van ZN mee in de totstandkoming van dit concept en ook kwam de ontwikkeling van PlusPraktijken naar Pluswijken aan bod. Daarnaast uiteraard ook aandacht voor het PlusPunt Medisch Centrum en het Anders Beter Centrum als echte zorginnovaties en voor de domeinoverstijgende aanpak van Trendbreuk. Om de slag van zorg naar gezondheid te maken is er verbinding nodig met het sociaal domein, onderwijs, werken en wonen.

Niet alleen successen

“Er zijn veel mooie successen te delen binnen de Mijnstreek, maar ook een hoop leerpunten.”, licht Wiro toe. “Samenwerken en werken aan transformatie is niet gemakkelijk, kost veel tijd en is niet altijd succesvol. Je moet over je eigen belangen heen kunnen kijken om samen het grote doel te bereiken.” Ook die punten kwamen tijdens het werkbezoek aan bod. De juiste zorg op de juiste plek organiseren, houdt in dat zorg op andere plekken moet afnemen om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. Maar dat betekent dus ook dat organisaties anders moeten gaan werken en soms anders georganiseerd moeten worden.

Ruimte om te leren

Verandering kost tijd, dat was voor alle aanwezigen duidelijk. Dit schuurt met de urgentie en tijdsdruk die in het Integraal Zorgakkoord wordt benadrukt. Wiro: “Gelukkig is er al veel kennis en ervaring in het (buiten)land opgedaan. Daar hebben wij in de Mijnstreek dankbaar gebruik van gemaakt. Het begint uiteindelijk bij het geloof dat je door samen te werken voor transformatie kan zorgen. We hebben aan ZN kunnen laten zien dat het daar in de Mijnstreek in ieder geval niet aan ontbreekt.”