Slimme zorgtechnologie thuis, in de huisartsenpraktijk en het ziekenhuis

- 01 April 2022 -

Het praktijkvoorbeeld rechts laat zien hoe slimme zorgtechnologie en zorg op afstand voordelen heeft voor o.m. patiënt, zorgprofessional en samenleving. Zorgtechnologie is niet meer weg te denken in de manier waarop de zorg wordt georganiseerd en helpt om de toegankelijkheid voor de toekomst veilig te stellen. Versnellen van digitalisering is dan ook één van de belangrijke thema’s van de regionale coalitie in de Mijnstreek, waarbij CZ, zorgverleners en burgers samen werken aan duurzaamheid van de zorg. In het kort wat voorbeelden over de huisartsenapp, digitale coaches, telebegeleiding en thuis herstellen na corona.

Huisartsen-app: Mijn huisarts Online

Huisartsen Oostelijk Zuid Limburg maken sinds 2020 gebruik van hun app ‘Mijn Huisarts Online’. De patiënten reageren positief en huisartsen zien het effect van het toenemend gebruik van de app ook terug: meer tijd en ruimte voor patiënten bij wie dat contact nu juist zo belangrijk is. Daarom starten zij een campagne waarmee zij nog meer mensen kennis willen laten maken van de app. Eind van het jaar hopen zij zo dat bij één op de vijf inwoners van de regio de app standaard onderdeel is van hun zorg.
“Drie vliegen in één klap” zegt Wiro Gruisen, manager Regioregie bij CZ. “De patiënt krijgt meer grip op zijn gezondheid. Door de gemakken die de app biedt en de ruimte die ontstaat voor een goed gesprek met de huisarts over wat echt belangrijk is. Huisartsen krijgen meer tijd voor hun patiënten en ervaren meer werkplezier. En het draagt bij aan de maatschappelijke opgave om zorg voor iedereen goed en toegankelijk te houden op de lange termijn.”

Digitale touringcars |

Zuyderland heeft door inzet van digitale coaches voor IBD, Parkinson en COPD flinke stappen heeft gezet op pad van e-health. Een grote groep patiënten maakt gebruik van MijnIBDCoach (MDL). Van de 2500 IBD-patiënten van Zuyderland heeft nu zo’n 60 procent een persoonlijke coach die hen helpt met de zelfdiagnose door hen te leren om te gaan met hulpmiddelen. Hierdoor staat de zorgverlener/coach veel frequenter in contact met een patiënt dan de reguliere arts. Opvallend: het aantal ziekenhuisopnames voor deze groep patiënten is met ongeveer 50 procent gedaald. Bovendien wordt een grotere therapietrouw gezien.

Telebegeleiding bij diabetespatiënten

Huisarts Kay Liedekerken van Meditta over telebegeleiding bij diabetespatiënten. “Door het inzetten van slimme techniek van Chipmunk kunnen wij op een makkelijk manier op een afstand meekijken. Mensen met diabetes kunnen vanuit hun eigen omgeving metingen doen, en die in real time versturen. Verpleegkundigen zorgen voor de monitoring van de data, en zijn een back-up als er iets niet lukt met de metingen of als patiënten vragen hebben. Omdat er gebruikt wordt gemaakt van gevalideerde apparatuur en gecertificeerde verbindingen zijn de meetgegevens vergelijkbaar met metingen die ik in mijn spreekkamer doe. Ik heb dus betrouwbare data om me te werken.”

Herstel thuis na corona

Chipmunk heeft ervoor gezorgd dat patiënten met Covid-19 die met vervroegd ontslag uit het ziekenhuis naar huis komen, thuis door de huisarts kunnen worden begeleid. Ook als zij nog zuurstof nodig hebben. Met medisch apparatuur als saturatiemeter, tensiemeter, glucose-apparaat, weegschaal, stappenteller, kunnen diverse patiëntcategorieën gemonitord worden. Ook bij patiënten die intensiever moeten worden begeleid, kan dat via telemonitoring. De POH en de huisarts houden via het dashboard toezicht op de metingen die binnenkomen, door individuele streefwaardes in te stellen worden alerts vanzelf zichtbaar voor de zorgverlener.

Goed voorbeeld?
Heb je zelf nog een goed voorbeeld uit de Mijnstreekpraktijk van zorgtechnologie of versnellen van digitalisering? Deel ze met elkaar en/of geef ze een plaats in een volgende nieuwsflits door kopij aan te leveren bij de redactie.

De heer S.: “Nadat uit onderzoek bleek dat ik een verhoogde suikerwaarde had, werd ik via de e-health app van Chipmunk gemonitord. Met de praktijkondersteuner kon ik mijn suikerwaarde bespreken en kwamen we erachter dat ik tegen diabetes type 2 aanliep. Ik werd doorverwezen naar een diëtist en op dieet gezet. Het belang van de e-health app is voor mij om problemen op tijd te ontdekken en meteen actie te kunnen ondernemen. Dat ik nu een dieet heb, kan als gevolg hebben dat ik geen pillen hoef te slikken en ook niet hoef te spuiten. Dat zijn ook minder kosten voor de verzekeraar.”