Snelle en persoonlijke diagnose

en advies voor oudere patiënten

- 20 February 2018 -

Oostelijk Zuid-Limburg is een laagdrempelige voorziening voor de zorg aan ouderen rijker: het PlusPunt Ouderenzorg. Dit expertisecentrum opent op 1 maart 2018 haar deuren. Vanaf die dag kunnen ouderen met complexe problematiek door de huisarts verwezen worden voor eerstelijns geriatrische diagnostiek en advies. Daarnaast kunnen huisartsen advies inwinnen over het optimaliseren van structurele ouderenzorg in de wijk. Het PlusPunt Ouderenzorg heeft als doel het voorkomen van noodsituaties en crisisopnames.

Een huisarts wordt vaak geconfronteerd met oudere patiënten waarbij hij het gevoel krijgt: “zo gaat het eigenlijk niet meer” of “wat is er toch aan de hand?”. Te denken valt aan problemen op het gebied van bewegen, vaker vallen, het hebben van meerdere ziekten en veel medicijnen, verwardheid en gewichtsverlies. Deze ouderen zijn nog stabiel, maar dreigen hun evenwicht en zelfredzaamheid te verliezen. In plaats van deze ouderen naar het ziekenhuis te sturen kan de huisarts nu een analyse op het PlusPunt aanvragen. Deze wordt uitgevoerd door een specialist ouderengeneeskunde of een geriater. Hiermee kan voorkomen worden dat een oudere patiënt alsnog instabiel wordt en in het ziekenhuis terecht komt. Daarmee draagt het PlusPunt Ouderenzorg bij aan de verbetering van kwaliteit van de zorg voor de ouderen en aan het beheersen van de zorgkosten.

Wat is de werkwijze van het PlusPunt?
De huisarts verwijst een patiënt naar het PlusPunt Ouderenzorg. Een patiënt kan zichzelf dus niet aanmelden. Het bezoek van een oudere aan het PlusPunt is in principe eenmalig. De nadruk tijdens het bezoek ligt op geriatrische diagnostiek en het opstellen van een zorgplan. Er vindt geen behandeling plaats in het PlusPunt Ouderenzorg. In uitzonderingsgevallen kan een vervolg- of controleconsult op het PlusPunt Ouderenzorg aanbevolen worden.

Op het PlusPunt Ouderenzorg zal één keer per week een klinisch geriater en een specialist ouderengeneeskunde alternerend een spreekuur verzorgen, ondersteund door een gespecialiseerd verpleegkundige. Er vindt een gedegen triage plaats volgens het bekende ‘stepped care model’ van het PlusPunt. Hierbij wordt de meest laagdrempelige vorm van zorg geboden: e-consult, telefonisch consult, fysiek consult op PlusPunt Ouderenzorg of een adviesverwijzing tweede lijn.

Bijdragen aan betere zorg en gezondheid tegen minder kosten
De ontwikkeling van het PlusPunt is één van de resultaten van het samenwerkingsinitiatief MijnZorg. Binnen MijnZorg pakken HuisartsenOZL, Zuyderland Medisch Centrum, Huis voor de Zorg en CZ samen de handschoen op om een toekomstbestendige integrale populatie gebonden aanpak te ontwikkelen in Oostelijk Zuid-Limburg. Een aanpak die leidt tot kwalitatief goede zorg en gezondheid en de groei van de zorgkosten beperkt. Meer informatie over MijnZorg leest u op www.mijnzorg-ozl.nl.

Het PlusPunt Ouderenzorg is gevestigd aan Hoog Anstel 1 in Kerkrade. Wilt u meer weten over het PlusPunt Ouderenzorg, neem dan contact opnemen met Nancy Ploum, operationeel manager PlusPunt via 06-82610112 of n.ploum@pluspuntmc.nl.