Strategiedagen Mijnstreekcoalitie: samenwerking anders organiseren en meer focus

- 28 February 2023 -

In november vorig jaar en januari jl. hebben bestuurders van de partijen die betrokken zijn bij de voormalige kerncoalitie gesproken over de samenwerking en aanpak van de opgave die voor hen ligt. Voor de aanwezigen leidt het geen twijfel dat het samenwerkingsverband moet blijven bestaan om de problemen in de Mijnstreek rondom zorg, gezondheid en arbeidsmarkt het hoofd te bieden. Maar om meer slagvaardig te zijn, was ook duidelijk dat de samenwerking vraagt om een andere organisatie en meer focus.  

Thema’s

Voor de focus is een aantal thema’s benoemd die leidend zijn in de samenwerkingsaanpak. Duidelijk moet worden hoe zij bijdragen aan een impactvolle transformatie en wat exact de opdracht wordt. De contouren zijn geschetst,  Belangrijk is nu om te komen tot opdrachten die tot voldoende impact in de regionale opgave leiden. Hiervoor komen bestuurders in diverse samenstelling de komende tijd bij elkaar.  Vooralsnog wordt daarbij de aandacht gericht op:  

  • Digitalisering/zorg op afstand/e-health 
  • Wijk 
  • Kwetsbare ouderen 
  • Arbeidsmarkt 
  • Monitoring  

Daarnaast zal er aandacht zijn voor het verder bouwen van de onderlinge relatie: nodig om de samenwerking goed met elkaar vorm te geven.  

Blik ‘naar buiten’

Omdat de regionale opgave verder strekt dan alleen het zorgdomein wordt ook gekeken hoe GGZ en gemeenten bij de diverse onderdelen betrokken kunnen worden.    

Vanzelfsprekend houden we jullie op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.