- 17 July 2019 -

Anderhalvelijnszorg sterk alternatief voor ziekenhuiszorg

‘Een aanzienlijke daling van de zorgkosten per patiënt, kortere wachttijden en daarnaast ook een toename van de tevredenheid bij patiënten zonder nadelige gevolgen voor de gezondheid. Dit zijn de belangrijkste opbrengsten van een jarenlange proef in Zuid-Limburg met een alternatief voor reguliere ziekenhuiszorg, de zogenoemde anderhalvelijnszorg.’ Zo blijkt uit het Eindrapport ‘Monitoring en evaluatie van substitutie van zorg in drie Limburgse proeftuinen’ van Maastricht University.

In 2014 nam de Proeftuin MijnZorg samen met de proeftuin Blauwe Zorg (regio Maastricht-Heuvelland) het initiatief om de zorg slimmer te organiseren door zich te richten op anderhalvelijnszorg. Bij anderehalvelijnszorg wordt ingezet op laagdrempelige zorg dichtbij huis en het voorkomen van onnodige doorverwijzingen naar het ziekenhuis, maar ook dat huisartsen en medisch specialisten van elkaar leren. In Oostelijk Zuid Limburg wordt deze zorg geleverd in het PlusPunt Medisch Centrum.

Onderzoekers van de Academische Werkplaats Duurzame Zorg van de Universiteit Maastricht hebben de proeftuinen geëvalueerd. Uit de evaluatie van beide proeftuinen blijkt onder andere dat maar één op de vijf patiënten wordt doorverwezen naar het ziekenhuis nadat ze een consult hebben gehad in de anderhalvelijnszorg. De gemiddelde zorgkosten van patiënten die zijn doorverwezen liggen beduidend lager dan de zorgkosten van patiënten die wel rechtstreeks naar het ziekenhuis zijn verwezen. Daarnaast is er toename in patiënt tevredenheid geconstateerd zonder nadelige gevolgen voor de gezondheid. Het gehele rapport is hieronder te downloaden.

MijnZorg is blij met de beweging die in gang is gezet. De resultaten zijn veelbelovend. De anderhalvelijnszorg wordt goed beoordeeld door patiënten. Er is zeker nog optimalisatie nodig, maar er is een begin gemaakt.

Artikel De Limburger