- 20 May 2021 -

Deze bijeenkomst van het Mijnstreek Inspiratie Platform is mogelijk gemaakt door VEZN

Succesvolle MIP Live-cast: het ecosysteem in de Mijnstreek

Op 22 april jl. was het zover. Een Mijnstreek Live-cast in navolging van twee eerdere bestuurlijke bijeenkomsten van de grote coalitie Mijnstreek in 2019. Centraal stond deze keer het ecosysteem in de Mijnstreek. Met daarbij de vragen over onderlinge samenhang en verbinding in de Mijnstreek en hoe deze ingezet kan worden om de Mijnstreek ambitie in 2030 te realiseren.

Programmamanager Marieke Cloosterman trapte af bij de livecast: “We werken in deze regio samen aan een gezamenlijke ambitie, maar ook daarbuiten én/of juist op kleinere schaal. Samenwerking vraagt dat we niet alleen inzoomen op onze eigen initiatieven en ambitie, maar ook uitzoomen naar wat er nog meer speelt in de Mijnstreek en daarbuiten.

Bij het plenaire tafelgesprek ging Eelco van Hout, Academic Director TIAS  vanuit zijn expertise van ecosystemisch denken in gesprek met Joep de Groot (CEO CZ) en Mr. Prof. Dr. Rianne Letschert (rector UM).

Gezondheidszorg een stap verder brengenEelco
: “Vanuit de theorie is voor een ecosysteem een helicopterview op natuurlijke regionale verbinding van belang, maar ook evenwicht en onderlinge afhankelijkheden. Samenwerken vraagt lef en facilitering van de ontdekkingsruimte. Wat maakt dat dit ecosysteem, waar veel organisaties zijn aangehaakt, in de Mijnstreek werkt?”

Rianne: “We kijken met een brede integrale blik naar vragen die spelen in de regio. Mijn advies is, kies voor de juiste mensen/organisaties aan tafel. Dit vergt van alle betrokkenen een lange termijnvisie en leiderschap. Stap over de eigen toegevoegde waarde van je organisatie heen én durf ook de verantwoordelijkheid te nemen om na te denken met en over andere domeinen die betrokken zijn.” Joep vult aan: “Inderdaad, je moet lef hebben voor ruimte én focus. Wat werkt, ga daarmee door en wat niet werkt daarvan moet je ook durven zeggen: prima dit werkt niet.” Volgens Joep is de natuurlijke verbinding tussen organisaties het succes van de samenwerking in de Mijnstreek. Er is hier ook sprake van regiovriendelijkheid vervolgt hij. Zowel Rianne als Joep geven aan dat we niet iedereen te vriend hoeven te houden. We mogen daar ook aandacht voor hebben, want alleen maar aardig zijn kan ook een valkuil in de Mijnstreek zijn.”

Ecosysteem in de MijnstreekVervolgenstoonden
Wiro Gruisen (manager regioregie CZ) en Leon Geilen (Wethouder Sittard-Geleen) een gezamenlijk gemaakte visualisatie met initiatieven op verschillende niveaus: vanuit de Mijnstreek uitzoomend naar Provincie Limburg en inzoomend naar de preventiecoalitie Sittard-Geleen.
Leon: “Er zijn veel verschillende tafels in Limburg. We realiseren ons dat het nodig is om elkaars netwerk in te zetten om samen stappen te maken. Dat betekent ook elkaar leren kennen en weten welke tafels er zijn. Onze visualisatie en ook deze bijeenkomst van vandaag, dragen daaraan bij.

Interactie over de betekenis van het ecosysteem binnen de eigen contextNade
plenaire besprekingen was er interactie met de 90 online deelnemers over de vragen:

  • Wat kan het ecosysteem voor mij betekenen?
  • Wat kan ik voor het ecosysteem betekenen?

De uitkomst is vastgelegd in onderstaande afbeelding:

Tot slot reflecteerden Rianne, Joep en Eelco op de input. Aanwezigen zien het belang van verschillende perspectieven binnen het ecosysteem en hebben oog voor bestuurlijke drukte, waardoor de vraag wordt gesteld: wat kan effectiever en kijken we breed genoeg naar een vraagstuk? De vrijblijvendheid van elkaar opzoeken en het centraal stellen van de gezamenlijke ambitie centraal moet er vanaf. Niet alleen voor (zorg)partijen, maar ook voor inwoners.

Hoe krijgen we hen bewust van wat er speelt, wat hun eigen rol is en hoe dragen zij bij aan de ambitie?  Advies van Rianne en Joep aan de regio voor minder vrijblijvendheid: hou de energie vast in de verschillende netwerken, maar durf elkaar aan te spreken en van elkaar te leren. Binnen de Mijnstreek, maar ook daarbuiten. Aan de afzonderlijke organisaties is het advies durf te investeren voor de lange termijn en neem verantwoordelijkheid voor de gezamenlijke te bereiken impact.  Dat betekent wat voor het samenwerken in netwerken, maar ook voor hoe je eigen organisatie georganiseerd is!

Blijf ontmoeten, samen leren, verbinden en inspirerenWillenwe
als Mijnstreek impact maken, dan is nieuwsgierigheid en verbinding naar de ander noodzakelijk: wat gebeurt er in een andere coalitie of bij een andere (zorg)partij? Om deze verbinding te faciliteren wordt er samen gewerkt aan deze website www.mijnlevengezond.nl, waarop elke coalitie het gezamenlijke verhaal kan communiceren. Daarnaast is de Mijnstreekflits ook een van de manieren om elkaar op de hoogte te houden. Heb je een nieuwswaardig bericht? Laat het ons weten!

Je kunt de komende jaren meer bijeenkomsten verwachten die gericht zijn op verbinding en inspiratie in de Mijnstreek. De denktank neemt de suggesties vanuit deze bijeenkomst weer me. Ook hiervoor geldt: heb je inspiratie, vragen of opmerkingen? Laat het ons weten via Marieke Cloosterman: m.cloosterman@rosrobuust.nl.

Kijk de bijeenkomst terug
Onderstaand een compilatie van de bijeenkomst. Deel deze gerust! Voor het terugzien van de totale bijeenkomst, neem dan contact op met Marieke de Wit: m.de.wit@rosrobuust.nl.