- 30 November 2018 -

image

Symposium Palliatieve Zorg: “het leven is de som van al je keuzes”

Op woensdag 21 november ontmoetten zorgprofessionals uit de Oostelijke en Westelijke Mijnstreek elkaar in het Fortuna Sittard stadion tijdens het symposium over Transmurale Palliatieve zorg.
120 medisch specialisten, verpleegkundig specialisten, gespecialiseerd verpleegkundigen, huisartsen, POH’ers, apothekers, wijkverpleegkundigen en overig betrokkenen werden verwelkomd door avondvoorzitter Eric Koenen. Hij gaf hen een inkijkje in de veranderende wereld aan de hand van het thema samenwerking.

Vervolgens ging de zaal met elkaar in gesprek tijdens een Lagerhuisdebat. Aan de hand van een aantal scherpe stellingen, ingebracht door professionals aanwezig in de zaal, werd er een gezamenlijk gesprek gevoerd. Er was veel overeenstemming in het belang van samenwerking tussen de eerste en tweede lijn en het voorop stellen van het belang en de wensen van de patiënt en zijn naaste.

Chantal de Weerd (klinisch geriater Zuyderland) ging plenair in op het verleden van palliatieve zorg aan de hand van de vraag: heeft het verleden iets gebracht? Hoe zag de palliatieve zorg in de regio er 10 jaar geleden uit en hoe is dat nu? Van het ‘op sterven na dood zijn’ van de palliatieve zorg 10 jaar geleden, via succesvolle (landelijke) initiatieven naar het ‘anders dood gaan van mensen’ in het heden.

Na de pauze namen Judith Meijers (assistent professor Universiteit Maastricht) en Lara Dijkstra (ketenregisseur Palliatieve zorg Westelijke Mijnstreek) de deelnemers mee in een toelichting op het project ‘Gewenste zorg in de laatste levensfase’ en de resultaten uit het onderzoek dat is uitgevoerd naar de implementatie van het Transmuraal Zorgpad Palliatieve Zorg dat in dit project centraal staat. Zo blijkt bijvoorbeeld: er wordt proactiever gesproken over de laatste fase van het leven en eerder gestart met palliatieve zorg, de kwaliteit van sterven is hoger en de voorkeursplaats van overlijden wordt vaker gerealiseerd.

image

Tot slot gingen Mirjam Willemsen (huisarts Oostelijke Mijnstreek), Fabienne Warmerdam (Internist-oncoloog Zuyderland) en Wilbert Dominicus (huisarts Westelijke Mijnstreek) in op: wat brengt de toekomst? Zij vertelden over zowel de plannen van de Oostelijke als Westelijke Mijnstreek afzonderlijk als over de eerste plannen die er gezamenlijk zijn.

Al met al een hele mooie avond met een ontmoeting tussen de Oostelijke en Westelijke Mijnstreek rondom het thema palliatieve zorg.