- 09 June 2022 -

Onder de naam ‘Een blik op de Pluspraktijken’ organiseerde MCC Omnes op donderdag 12 mei een event met speciale aandacht voor de negen Pluspraktijken in de Westelijke Mijnstreek.
Er werd teruggeblikt op de resultaten vanaf de start van de Pluspraktijken, maar vooral ook vooruit gekeken naar opschaling van de huisartsenzorg van de toekomst in de gehele Mijnstreekregio.

De uitnodiging was voor huisartsen en praktijkmanagers van de Westelijke Mijnstreek en genodigden.  De sessie was een afsluiting van de eerste drie jaar met de eerste 9 praktijken én een uitnodiging aan andere praktijken om van de opgedane ervaringen te leren en vragen te stellen over het vervolg. Met als insteek om de groep deelnemende praktijken voor de komende jaren uit te breiden. Het was een zeer goed georganiseerde sessie, er waren veel geïnteresseerden en goede discussies.

Alle projecten binnen de Pluspraktijken zijn er op gericht om de praktijk toekomstbestendig te maken zodat op termijn de huisartsenzorg überhaupt nog geleverd kan worden. Daarnaast zijn Pluspraktijken er ook heel erg op gericht om van elkaar leren.

In het digitale magazine  Pluspraktijken Westelijke Mijnstreek, dat hoort bij de afsluiting van de eerste pilotperiode, lees je meer over de Pluspraktijken. Of bekijk een korte beeldende impressie van het event.