- 30 May 2019 -

Tijd voor verandering

De grote ambitie is om de gezondheidsverschillen te verkleinen. Deze ambitie vergt een brede aanpak, aangezien het niet alleen gaat om het anders en slimmer leveren van zorg, maar vooral ook om een duurzame gedragsverandering. Alleen door intensief samen te werken in het netwerk van zorg, sociaal domein, onderwijs en werkgevers is dit op termijn haalbaar. Het Zuyderland Ziekenhuis, Huisartsen OZL, CZ en Huis
voor de Zorg hebben met het programma MijnZorg een aantal jaren geleden de handschoen opgepakt om als coalitie de zorg structureel te transformeren als onderdeel van deze opgave. De uitdaging is hierbij om te sturen op de verbetering van de vier dimensies van het ‘Quadruple Aim’ principe: kosten, ervaren kwaliteit van zorg, gezondheidstoestand en medewerkerstevredenheid. De juiste zorg op de juiste plek in optima forma!

Lees dit gehele verhaal in magazine Coincide van Esther van Engelshoven (HOZL) en David Jongen (Zuyderland). Zij hebben deelgenomen aan een orginnovatiereis naar Zweden. Deze reis heeft hen geïnspireerd het artikel “Tijd voor verandering” te publiceren over de innovatieve samenwerking tussen HuisartsenOZL en Zuyderland.

 

Een beweging gericht op een duurzame verandering op populatieniveau vraagt om nieuw leiderschap“