- 04 February 2020 -

Tijdens e-healthweek ook aandacht voor Zuid-Limburg

Op de laatste dag van de e-healthweek 2020 heeft Erik Gerritsen, de Secretaris-Generaal van VWS, een bezoek gebracht aan het Zuyderland MC en zorgverzekeraar CZ. Tijdens dit bezoek is toegelicht hoe belangrijk regionaal samenwerken en duurzame coalities zijn om regionale knelpunten in de zorg aan te pakken.

In verschillende presentaties hebben Zuyderland MC en CZ laten zien met welke gemeenschappelijke visie partijen in de regio samen aan de slag zijn gegaan om de ervaren gezondheid en zorgkosten in Zuid-Limburg om te buigen. De 10-jarige overeenkomst tussen CZ en Zuyderland MC is één van de voorbeelden hoe partijen in de regio hun verantwoordelijkheid nemen. Aan de hand van dit voorbeeld kon goed geïllustreerd worden op welke manier de implementatie van e-health ingebed is in de regionale visie en hoe de toepassingen opgeschaald kunnen worden.

Er was veel interesse vanuit VWS voor de regionale aanpak, met name wat er van geleerd kan worden in andere regio’s. Met de toezegging dat VWS regionale samenwerking de helpende hand biedt waar dat gewenst is, had de e-healthweek een succesvolle afsluiting.