- 30 March 2020 -

Toolkit palliatieve zorg tijdens corona-crisis

In afstemming met Maastricht-Heuvelland is er vanuit het transmuraal palliatief Team Zuyderland op Zuid-Limburgs niveau een toolkit samengesteld voor de eerste lijn, primair gericht op huisartsen voor COVID-19 patiënten in hun laatste fase in de thuissituatie. Hierin staan hulpmiddelen rondom bijvoorbeeld symptoombestrijding en gespreksvoering.

Palliatieve zorg is vanuit gewenste zorg in laatste levensfase (Westelijk Mijnstreek) en advanced careplanning (Oostelijk Zuid-Limburg) regulier een belangrijk aandachtspunt in de Mijnstreek. Ook, of misschien wel juist, in deze bijzondere tijd van de COVID-19 crisis, is ook aandacht voor  de patiënt in zijn/haar laatste levensfase van belang.

De toolkit (zie downloads op deze pagina) is bedoeld voor ondersteuning van huisartsen in hun zorg voor mensen thuis in de laatste fase met COVID-19 of verdenking daarvan. De toolkit bestaat uit:

 • Symptoombestrijding thuis van patiënt met COVID-19. Een overzicht van de meest voorkomende symptomen en bijpassende interventies. NB: Apotheken in de regio bereiden een ‘handreiking acute palliatieve zorg COVID-19 thuis zonder perfusor en met minimale thuiszorg (=bijzondere omstandigheid)’ voor. Hierover volgt spoedig meer informatie.
 • Covid-19 Communicatie. In een overzicht tips voor professionals over hoe te communiceren met een patiënt in volledige beschermde kleding.
 • Gespreksvoering/NR/IC-beleid met mensen in een kwetsbare positie. Belang en werkwijze is uitgelegd om (versneld) met mensen te praten over hun situatie van ernstig onderliggend lijden in relatie tot behandelopties.
 • Transmuraal Palliatief Advies Team
  Voor aanvullende vragen en ondersteuning kan door professionals (specialisten, huisarts
  en wijkverpleegkundige/AVPZ-rs) telefonisch contact opgenomen worden met het Transmuraal Palliatief Advies Team.Westelijke Mijnstreek & Oostelijk Zuid-Limburg:
  telefoonnummer  088 4598008 (08.00-23.00 u ma-vrij) & (08.00-18.00 u zat/zon), telefoonnummer  0900 7255486 (overige uren). Indien nodig wordt er opgeschaald.
 • Crisiscentrum voor Levensvragen Zuid Limburg door Geestelijk Verzorgers levensvragen voor mensen thuis. Hiervoor is een specifiek telefoonnummer ingericht, te benaderen door cliënten, naasten of nabestaanden. Telefoonnummer 088 4598110.
 • Patiëntkarakteristieken.Op aanvraag is grond van ervaringen in Brabant en Limburg een patiëntbeschrijving gemaakt om enig zicht te geven op klinisch beloop van een COVID19 patiënt. Voor meer informatie mail naar Inge Jochem: ingejochem@mcc-omnes.nl.
Toolkit